Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Свята Євангелiя вiд Матвiя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

< Forrige kapittelNeste kapittel >
9Сівши в човен, Він переплив назад і прийшов до Свого міста.
   

Den lamme mannen
9Så gikk han ut i båten, satte over sjøen og kom til sin egen by.
 2 І ось, принесли до Нього паралізованого, який лежав на носилках. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому: Кріпися, сину! Прощаються тобі твої гріхи!
   
 2 Der bar de til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Vær frimodig, sønn, syndene dine er tilgitt.»
 3 Тут деякі з книжників заговорили між собою: Він Бога зневажає!
   
 3 Noen av de skriftlærde sa da med seg selv: «Denne mannen spotter Gud.»
 4 А Ісус, знаючи їхні думки, сказав: Чому думаєте лукаве у ваших серцях?
   
 4 Men Jesus så hva de tenkte, og sa: «Hvorfor går dere med onde tanker i hjertet?
 5 Що легше: сказати «прощаються твої гріхи», чи сказати «встань і ходи»?
   
 5 Hva er lettest å si: ‘Syndene dine er tilgitt’ eller: ‘Stå opp og gå’?
 6 Та щоб ви знали, що Син Людський має на землі владу прощати гріхи. Тоді каже паралізованому: Встань, візьми свою постіль і йди додому!
   
 6 Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vender han seg til den lamme: «Stå opp, ta båren din og gå hjem!»
 7 Підвівшись, [він узяв свої носилки і] пішов до своєї хати.
   
 7 Og mannen reiste seg og gikk hjem.
 8 А люди, побачивши це, налякалися і прославили Бога, Який дає таку владу людям.
   
 8 Da folkemengden så det, ble de grepet av frykt og priste Gud som hadde gitt mennesker slik makt.
 9 Відходячи звідти, Ісус запримітив чоловіка, який сидів на митниці і звався Матвієм, та й каже йому: Іди за Мною! Той підвівся і пішов слідом за Ним.
   

Jesus kaller Matteus
 9 Derfra gikk Jesus videre og fikk se en mann som satt på tollboden. Han het Matteus. Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham.
   
10 І коли Він сидів (при столі) в домі, прийшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та Його учнями.
   
10 Senere var Jesus gjest i huset. Det kom også mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bords.
11 Побачивши це, фарисеї сказали Його учням: Чому це ваш Учитель їсть [і п’є] з митниками та грішниками?
   
11 Dette så fariseerne, og de sa til disiplene: «Hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere?»
12 Він же, почувши, відповів: Не здорові потребують лікаря, а хворі.
   
12 Men Jesus hørte det og sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke.
13 Ідіть же й навчіться, що то значить «хочу милосердя, а не жертви», адже Я прийшов закликати не праведних, а грішників [до покаяння].
   
13 Gå og lær hva dette betyr:
           Det er barmhjertighet jeg vil ha,
           ikke offer.
Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»
14 Тоді підходять до Нього учні Івана й кажуть: Чому ми й фарисеї багато постимо, а Твої учні не постять?
   

Fest og faste
14 Disiplene til Johannes kom da til ham og sa: «Både vi og fariseerne faster ofte, hvorfor faster ikke dine disipler?»
15 А Ісус їм сказав: Чи можуть гості молодого сумувати, поки молодий з ними? Настануть дні, коли заберуть від них молодого, і тоді будуть постити.
   
15 «Kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen er hos dem?» svarte Jesus. «Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste.
   
16 Адже ніхто не пришиває латки з нової тканини до старого одягу, тому що (латка) збіжиться на одязі, і діра стане ще більша.
   
16 Ingen setter en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. For en slik lapp vil rive med seg et stykke av plagget, og riften blir verre.
17 І не вливають нового вина до старих бурдюків, тому що бурдюки розірвуться — і вино розіллється, і бурдюки пропадуть, але вливають нове вино в нові бурдюки — і те й інше зберігається.
   
17 Man fyller heller ikke ny vin i gamle skinnsekker. For da revner sekkene, vinen renner ut, og sekkene blir ødelagt. Nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker, da blir begge deler bevart.»
18 Коли Він це казав їм, підійшов один начальник, вклонився і сказав Йому: Моя донька щойно померла; прийди й поклади на неї Свою руку, — і вона оживе.
   

Jairus' datter og kvinnen som rørte ved Jesu kappe
18 Mens han talte til dem om dette, kom en forstander og kastet seg ned for ham og sa: «Datteren min er nettopp død, men kom og legg hånden din på henne, så får hun leve.»
19 Тож Ісус та Його учні, вставши, пішли за ним.
   
19 Jesus reiste seg og fulgte med ham sammen med disiplene sine.
   
20 І ось жінка, яка нездужала на кровотечу дванадцять років, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю Його одягу,
   
20 Nå var det en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun nærmet seg Jesus bakfra og rørte ved dusken på kappefliken hans,
21 бо говорила сама собі: Як. тільки доторкнуся до Його одягу, стану здоровою.
   
21 for hun sa til seg selv: «Om jeg bare får røre ved kappen hans, blir jeg frisk.»
22 Ісус же, обернувшись і побачивши її, сказав: Кріпися, дочко! Віра твоя тебе спасла. І жінка була оздоровлена тієї ж миті.
   
22 Jesus snudde seg, og da han fikk øye på henne, sa han: «Vær frimodig, datter! Din tro har frelst deg.» Og kvinnen ble frisk fra samme stund.
   
23 Прийшовши до дому начальника і побачивши сопілкарів та натовп, який голосив, Ісус
   
23 Da Jesus kom til forstanderens hus og fikk se fløytespillerne og den støyende flokken, sa han:
24 сказав: Відійдіть, бо дівчина не померла, а спить. Та з Нього почали глузувати.
   
24 «Gå ut! Jenta er ikke død, hun sover.» De bare lo av ham.
25 Коли ж натовп вигнали, Він увійшов, узяв її за руку, — і дівчина встала.
   
25 Så snart folkemengden var sendt ut, gikk han inn og tok jenta i hånden, og hun reiste seg opp.
26 Ця звістка розійшлася по всій тій землі.
   
26 Ryktet om dette spredte seg over hele landsdelen der.
27 А як Ісус відходив звідти, за Ним пішло двоє сліпих, котрі голосно гукали: Помилуй нас, Сину Давидів!
   

To blinde og en stum
27 Da Jesus gikk videre derfra, fulgte to blinde etter ham og ropte: «Ha barmhjertighet med oss, du Davids sønn!»
28 Коли ж увійшов Він до хати, сліпі підійшли до Нього. Ісус сказав їм: Чи ви вірите, що Я можу це зробити? Вони відповіли Йому: Так, Господи!
   
28 Etter at Jesus var kommet i hus, gikk de blinde inn til ham, og han spurte dem: «Tror dere at jeg kan gjøre dette?» «Ja, Herre», svarte de.
29 Тоді Він доторкнувся до їхніх очей, промовивши: Нехай вам станеться за вашою вірою!
   
29 Da rørte han ved øynene deres og sa: «Det skal bli som dere tror.»
30 І їхні очі відкрилися. Ісус суворо наказав їм: Глядіть, щоб ніхто не довідався!
   
30 Og straks ble øynene deres åpnet. Jesus sa strengt til dem: «Se til at ingen får vite dette.»
31 Вони ж, вийшовши, розголосили про Нього по всій тій землі.
   
31 Men de gikk ut og spredte ryktet om ham i hele landsdelen der.
   
32 А як вони виходили, то привели до Нього німого чоловіка, біснуватого.
   
32 Mens de var på vei ut, kom noen til ham med en mann som var stum og hadde en ond ånd.
33 Коли був вигнаний біс, німий заговорив. І здивувалися люди, перемовляючись: Ніколи не було такого в Ізраїлі.
   
33 Da den onde ånden var drevet ut, kunne den stumme tale. Folk undret seg og sa: «Aldri har slikt vært sett i Israel!»
34 А фарисеї говорили: То князем бісівським виганяє Він бісів.
   
34 Men fariseerne sa: «Det er ved hjelp av herskeren over de onde åndene at han driver de onde åndene ut.»
35 Ісус обходив усі міста й села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє Царства й зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу [в народі].
   

APOSTLENE OG DERES OPPDRAG (9,35–10,42)
Høsten er stor
35     Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage.
36 Побачивши ж юрби, Він змилосердився над ними, оскільки були втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха.
   
36 Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter.
37 Якось каже (Ісус) Своїм учням: Жнива великі, а женців мало.
   
37 Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få.
38 Тож благайте Господаря жнив, щоби послав робітників на Свої жнива. 38 Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.»
< Forrige kapittelNeste kapittel >