Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Mika

1 2 3 4 5 6 7

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Betlehemis boahtá ráfigonagas
5Don Betlehem, don Efrata,
          don leat uhcimus Juda sogain!
          Muhto dus mun divttán boahtit
          Israelii ráđđejeaddji.
          Su álgu lea dološ áiggiin,
          agálašvuođa beivviin.
          
   
 2 Hearrá guođđá Israela dušše
          dassážii go riegádahtti lea riegádahttán.
          De israellaččaid lusa máhccet
          sin vieljat geat leat báhcán.
          
   
 3 Son čuožžila ja geahččá ealus
          Hearrá fámuin,
          Hearrá, su Ipmila, alla namas.
          Sii besset ássat oadjebassan,
          dál go su stuorisvuohta ollá
          eatnama ravddaide.
          
   
 4 Son lea min ráfi.
          Go assyrialaččat bohtet min eatnamii
          ja bahkkejit min ladniide,
          de mii bidjat sin vuostá čieža báimmana,
          gávcci oaivámučča.
          
   
 5 Sii guođohit mihkiin Assyria,
          rohttejuvvon vearjjuiguin Nimroda eatnama.
          Son beastá min assyrialaččain,
          go sii bohtet min eatnamii
          ja bahkkejit min rájiid badjel.
          
   
 6 Jakoba bázahas álbmogiid searvvis
          lea dego Hearrá suoldni,
          nugo arvečalmmit rásiin.
          Dat ii dárbbaš ovttage olbmo
          iige leat geange sávvamis.
          
   
 7 Jakoba bázahas álbmogiid searvvis,
          ollu álbmogiid gaskkas,
          lea dego ledjon meahci elliid gaskkas,
          dego nuorra ledjon sávzaealus.
          Dat falleha ja duolbmá,
          dat gaikkoda, iige oktage gájo.
          
   
 8 Lokte gieđa vašálaččaidat vuostá,
          nu ahte dat buot duššet!
          
   
 9 Dan beaivvi, cealká Hearrá,
          mun duššadan buot du heasttaid
          ja billistan du soahtevovnnaid.
          
   
10 Mun duššadan
          buot du eatnama gávpogiid
          ja gaikkodan du ladniid.
          
   
11 Mun duššadan du noaidegoansttaid,
          eaige dus leat šat mearkačilgejeaddjit.
          
   
12 Mun duššadan du ipmilgovaid
          ja geađgebácciid.
          Dii ehpet šat gopmir ehpetge rohkadala
          dan maid dii ieža lehpet duddjon.
          
   
13 Mun gaikkun du ašeračuolddaid
          ja duššadan du gávpogiid.
          
   
14 Buolli moaristan mun mávssahan
          daidda álbmogiidda mat eai dáhto gullat.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

01. juli 2022

Dagens bibelord

Josva 24,19–28

Les i nettbibelen

19Josva sa til folket: «Dere makter ikke å tjene Herren, for han er en hellig Gud. Han er en nidkjær Gud, som ikke bærer over med deres lovbrudd og synder. ... Vis hele teksten

19Josva sa til folket: «Dere makter ikke å tjene Herren, for han er en hellig Gud. Han er en nidkjær Gud, som ikke bærer over med deres lovbrudd og synder. 20Hvis dere forlater Herren og dyrker fremmede guder, vil han igjen føre ulykke over dere og gjøre ende på dere, hvor mye godt han enn har gjort mot dere før.» 21Folket sa til Josva: «Nei! Herren vil vi tjene.» 22Da sa Josva til dem: «Så er dere vitner mot dere selv at dere har valgt Herren og vil tjene ham.» De svarte: «Vi er vitner!» 23Da sa Josva: «Skill dere av med de fremmede gudene som finnes hos dere, og vend deres hjerte mot Herren, Israels Gud!» 24Folket sa til Josva: « Herren vår Gud vil vi tjene, hans stemme vil vi lyde.» 25Den dagen sluttet Josva en pakt for folket og fastsatte lov og rett for dem i Sikem. 26Han skrev disse ordene opp i Guds lovbok. Så tok han en stor stein og reiste den der, under eika som står ved Herrens helligdom. 27Og Josva sa til hele folket: «Se, denne steinen skal være et vitne mot oss, for den har hørt hvert ord som Herren har sagt til oss. Den skal vitne mot dere, så dere ikke fornekter deres Gud.» 28Så lot Josva folket gå, hver til sin eiendom.