Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Mika

1 2 3 4 5 6 7

Neste kapittel >
1Dette er Herrens ord som kom til Mika fra Moresjet på den tid da Jotam, Akas og Hiskia var konger i Juda, de syner han fikk om Samaria og Jerusalem.
   

Herren åpenbarer seg til dom
 2 Hør, alle dere folkeslag!
        Lytt, du jord,
        og alt som finnes der!
        Herren skal være vitne mot dere,
        vitne fra sitt hellige tempel.
   
 3 Se, Herren går ut fra sin bolig,
        stiger ned og skrider fram
        over jordens høyder.
   
 4 Fjellene smelter under ham,
        og dalene slår sprekker,
        som voks når det smelter i ild,
        som vann når det styrter utfor stup.
   
 5 Alt dette skjer fordi Jakob er falt fra,
        fordi Israel har syndet.
        Hva er da Jakobs frafall?
        Er det ikke Samaria?
        Og hva er Judas synd?
        Er det ikke Jerusalem?
   
 6 Men jeg skal gjøre Samaria til en steinrøys
        og byens mark til vingårdsjord.
        Jeg velter steinene ned i dalen
        og legger byens grunnvoller bare.
   
 7 Alle gudebildene der skal knuses
        og horegavene brennes i ild,
        avgudsbildene gjør jeg til intet.
        Med horelønn er de samlet,
        og til horelønn skal de bli.
        

Klage over byene i Juda
 8 Derfor må jeg klage og jamre,
        gå barføtt og naken omkring,
        klage som sjakalen
        og jamre som strutsen.
   
 9 For et slag har rammet Juda,
        og såret kan ikke leges.
        Det har nådd til mitt folks port,
        like til Jerusalem.
   
10 Fortell ikke dette i Gat!
        Hold opp med gråt og skrik!
        Velt dere i støvet i Bet-Leafra!
   
11 Dra nakne og vanæret bort,
        dere som bor i Sjafir!
        Innbyggerne i Sa’anan
        våger seg ikke ut.
        Bet-Ha’esels klagerop
        river grunnen bort under dere.
   
12 Hvordan kan folket i Marot
        vente seg noe godt,
        når ulykke fra Herren
        slår ned ved Jerusalems port?
   
13 Spenn hestene for vognen,
        borgere i Lakisj!
        Dere ble opphav til Sions synd.
        Hos dere er Israels frafall å finne.
   
14 La Moresjet-Gat få avskjedsgave!
        Som en sviktende bekk
        er husene i Aksib for Israels konger.
   
15 Enda en gang sender jeg
        en erobrer mot dere, folk i Maresja.
        Han kommer til Adullam, Israels pryd.
   
16 Klipp deg snau, rak håret av
        i sorg over dine barn!
        Gjør ditt hode snaut
        som et gribbehode;
        for barna er ført bort fra deg!
        
Neste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.