Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Nahum

1 2 3

Neste kapittel >
1Domsord mot Ninive.
        Boken om de syner Nahum fra Elkosj fikk.
   

Herren tar hevn over sine motstandere
 2 En nidkjær og hevnende Gud er Herren,
        ja, Herren tar hevn og er full av harme.
        Herren lar hevnen gå ut over motstanderne,
        han holder på vreden mot sine fiender.
   
 3 Herren er langmodig.
        Men hans kraft er stor,
        og han unnlater ikke å straffe.
        Gjennom storm og uvær går hans vei,
        skyer er støvet under hans fot.
   
 4 Han truer havet og tørker det ut,
        han legger alle elver tørre.
        Basan og Karmel visner bort,
        Libanons blomsterprakt dør.
   
 5 Fjellene skjelver for ham,
        haugene skaker og revner.
        Jorden bever for ham,
        verden og alle som bor der.
   
 6 Hvem holder stand mot hans harme,
        hvem holder ut hans brennende vrede?
        Hans harme strømmer fram som ild,
        og knausene styrter sammen for ham.
   
 7 Herren er god, et vern i nød.
        Han tar seg av dem som tyr til ham.
   
 8 Men med en veldig flom
        gjør han ende på sine motstandere;
        sine fiender jager han ut i mørket.
   
 9 Hva pønsker dere på mot Herren,
        han som kan ødelegge dere helt?
        Nøden kommer ikke én gang til.
   
10 Som sammenflettede tornebusker,
        som et knippe med kvister,
        som tørr halm skal de brenne opp.

Judas redning og Ninives undergang
11 Fra deg gikk det ut en mann
        som tenkte ut ondskap mot Herren
        og hadde ondt i sinne.
   
12 Så sier Herren:
        Om de er aldri så sterke og mange,
        skal de hogges ned og bli borte.
        Selv om jeg har plaget deg,
        skal jeg ikke gjøre det lenger.
   
13 Nå vil jeg bryte det åk han la på deg,
        og slite dine lenker i stykker.
   
14 Men dette er Herrens påbud om deg:
        Ditt navn skal ikke leve videre.
        Fra ditt gudshus vil jeg utrydde
        både utskårne og støpte gudebilder.
        Jeg vil lage deg en grav,
        for du er funnet for lett.
Neste kapittel >

05. oktober 2022

Dagens bibelord

Salmene 106,43–48

Les i nettbibelen

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. ... Vis hele teksten

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. 46Så lot han dem finne barmhjertighet hos alle som holdt dem som fanger. 47Frels oss, Herre, vår Gud, sank oss inn fra folkene så vi kan prise ditt hellige navn og uredde lovsynge deg. 48Velsignet er Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet! Og hele folket skal si: Amen! Halleluja!