Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Четверта книга Мойсея. Числа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Neste kapittel >

Перелік здатних до війська ізраϊльтян
1ГОСПОДЬ промовив до Мойсея в Сінайській пустелі, в Наметі Свідчення, першого (дня), другого місяця, другого року після їхнього виходу з Єгипетського краю наступні слова:

Folketelling i ørkenen
1Herren talte til Moses i telthelligdommen i Sinai-ørkenen. Det var på den første dagen i den andre måneden i det andre året etter at de dro ut av Egypt. Han sa:
   
 2 Проведіть перелік усієї громади Ізраїлевих нащадків за їхніми родами, за їхніми батьківськими домами, за кількістю імен, кожного чоловіка поголовно,  2 Tell opp hele Israels menighet, slekt for slekt og familie for familie, og skriv ned navnet på alle menn, hode for hode.
 3 від двадцяти років і старше, – кожного, хто здатний до військової служби в Ізраїлі. Ти і Аарон порахуйте їх за їхніми військовими підрозділами.  3 Du og Aron skal mønstre alle stridsdyktige i Israel som er tjue år eller mer, hæravdeling for hæravdeling.
 4 З вами нехай будуть по одному представнику від племені, – голови своїх батьківських домів.  4 Ta med dere én mann for hver stamme, den som er overhode for familiene.
 5 Ось імена мужів, які стоятимуть при вас:
          від Рувима – Еліцур, син Шедеура.
          
 5 Dette er navnene på de mennene som skal stå sammen med dere: Fra Ruben: Elisur, sønn av Sjede'ur;
 6 Від Симеона – Шелуміїл, син Цурішаддая.
          
 6 fra Simon: Sjelumiel, sønn av Surisjaddai;
 7 Від Юди – Нахшон, син Аммінадава.
          
 7 fra Juda: Nahsjon, sønn av Amminadab;
 8 Від Іссахара – Натанаїл, син Цуара.
          
 8 fra Jissakar: Netanel, sønn av Suar;
 9 Від Завулона – Еліяв, син Хелона.
          
 9 fra Sebulon: Eliab, sønn av Helon;
10 Стосовно ж синів Йосифа, то від Єфрема буде Елішама, син Аммігуда, (а) від Манассії – Ґамалиїл, син Педацура.
          
10 fra Josefs sønner, fra Efraim: Elisjama, sønn av Ammihud, og fra Manasse: Gamliel, sønn av Pedasur;
11 Від Веніяміна – Абідан, син Ґідеоні.
          
11 fra Benjamin: Abidan, sønn av Gidoni;
12 Від Дана – Ахієзер, син Амішаддая.
          
12 fra Dan: Ahieser, sønn av Ammisjaddai;
13 Від Асира – Паґіїл, син Окрана.
          
13 fra Asjer: Pagiel, sønn av Okran;
14 Від Ґада – Еліясаф, син Деуїла.
          
14 fra Gad: Eljasaf, sønn av De'uel;
15 Від Нефталима – Ахіра, син Енана.
15 fra Naftali: Ahira, sønn av Enan.
16 Це – покликані від громади, начальники своїх батьківських племен. Вони голови Ізраїлевих тисяч.
   
16 Dette er de utvalgte fra menigheten, lederne for sine fedres stammer, overhodene for Israels tusener.
   
17 Тож Мойсей та Аарон взяли цих, названих поіменно мужів, і 17 Moses og Aron tok med seg disse mennene som var nevnt med navn.
18 першого (дня), другого місяця зібрали всю громаду, і зробили перепис згідно з їхнім народженням, за їхніми родами, за їхніми батьківськими домами, за кількістю імен, від двадцяти років і старше, поголовно, 18 De kalte sammen hele menigheten på den første dagen i den andre måneden. Alle som var tjue år eller mer, ble ført inn i navnelister etter slekter og familier, hode for hode.
19 як (і) наказав ГОСПОДЬ Мойсеєві. Тож він зробив перепис у Сінайській пустелі.
   
19 Moses mønstret folket i Sinai-ørkenen, slik Herren hadde pålagt ham.
   
20 І були: нащадки Рувима, первістка Ізраїля, їхній родовід, за їхніми родами, за їхніми батьківськими домами, за кількістю імен, поголовно, усіх чоловіків, від двадцяти років і старше, усіх (здатних) до військової служби, – 20 Etterkommerne av Ruben, Israels førstefødte, ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble ført inn, hode for hode.
21 нараховано їх в племені Рувима сорок шість тисяч п’ятсот.
   
21 46 500 ble mønstret i Rubens stamme.
   
22 У нащадків Симеона, їхній родовід, за їхніми родами, за їхніми батьківськими домами, їхній перелік за кількістю імен, поголовно, усіх чоловіків, від двадцяти років і старше, усіх (здатних) до військової служби, – 22 Simons etterkommere ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble mønstret, hode for hode.
23 нараховано їх у племені Симеона п’ятдесят дев’ять тисяч триста.
   
23 59 300 ble mønstret i Simons stamme.
   
24 У нащадків Ґада, їхній родовід, за їхніми родами, за їхніми батьківськими домами, за кількістю імен, від двадцяти років і старше, усіх (здатних) до військової служби, – 24 Gads etterkommere ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble innskrevet.
25 нараховано їх у племені Ґада сорок п’ять тисяч шістсот п’ятдесят.
   
25 45 650 ble mønstret i Gads stamme.
   
26 У нащадків Юди, їхній родовід, за їхніми родами, за їхніми батьківськими домами, за кількістю імен, від двадцяти років і старше, усіх (здатних) до військової служби, – 26 Judas etterkommere ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble innskrevet.
27 нараховано їх у племені Юди сімдесят чотири тисячі шістсот.
   
27 74 600 ble mønstret i Judas stamme.
   
28 У нащадків Іссахара, їхній родовід, за їхніми родами, за їхніми батьківськими домами, за кількістю імен, від двадцяти років і старше, усіх (здатних) до військової служби, – 28 Jissakars etterkommere ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble innskrevet.
29 нараховано їх у племені Іссахара п’ятдесят чотири тисячі чотириста.
   
29 54 400 ble mønstret i Jissakars stamme.
   
30 У нащадків Завулона, їхній родовід, за їхніми родами, за їхніми батьківськими домами, за кількістю імен, від двадцяти років і старше, усіх (здатних) до військової служби, – 30 Sebulons etterkommere ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble innskrevet.
31 нараховано їх у племені Завулона п’ятдесят сім тисяч чотириста.
   
31 57 400 ble mønstret i Sebulons stamme.
   
32 У нащадків Йосифа, (зокрема) нащадків Єфрема, їхній родовід, за їхніми родами, за їхніми батьківськими домами, за кількістю імен, від двадцяти років і старше, усіх (здатних) до військової служби, – 32 Etterkommerne av Josefs sønn Efraim ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble innskrevet.
33 нараховано їх у племені Єфрема сорок тисяч п’ятсот.
   
33 40 500 ble mønstret i Efraims stamme.
   
34 У нащадків Манассії, їхній родовід, за їхніми родами, за їхніми батьківськими домами, за кількістю імен, від двадцяти років і старше, усіх (здатних) до військової служби, – 34 Manasses etterkommere ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble innskrevet.
35 нараховано їх у племені Манассії тридцять дві тисячі двісті.
   
35 32 200 ble mønstret i Manasses stamme.
   
36 У нащадків Веніяміна, їхній родовід, за їхніми родами, за їхніми батьківськими домами, за кількістю імен, від двадцяти років і старше, усіх (здатних) до військової служби, – 36 Benjamins etterkommere ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble innskrevet.
37 нараховано їх у племені Веніяміна тридцять п’ять тисяч чотириста.
   
37 35 400 ble mønstret i Benjamins stamme.
   
38 У нащадків Дана, їхній родовід, за їхніми родами, за їхніми батьківськими домами, за кількістю імен, від двадцяти років і старше, усіх (здатних) до військової служби, – 38 Dans etterkommere ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble innskrevet.
39 нараховано їх у племені Дана шістдесят дві тисячі сімсот.
   
39 62 700 ble mønstret i Dans stamme.
   
40 У нащадків Асира, їхній родовід, за їхніми родами, за їхніми батьківськими домами, за кількістю імен, від двадцяти років і старше, усіх (здатних) до військової служби, – 40 Asjers etterkommere ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble innskrevet.
41 нараховано їх у племені Асира сорок одну тисячу п’ятсот.
   
41 41 500 ble mønstret i Asjers stamme.
   
42 У нащадків Нефталима, їхній родовід, за їхніми родами, за їхніми батьківськими домами, за кількістю імен, від двадцяти років і старше, усіх (здатних) до військової служби, – 42 Naftalis etterkommere ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble innskrevet.
43 нараховано їх у племені Нефталима п’ятдесят три тисячі чотириста.
   
43 53 400 ble mønstret i Naftalis stamme.
   
44 Це перелік, який здійснив Мойсей та Аарон, разом з начальниками Ізраїлю (в кількості) дванадцяти чоловіків. По одному чоловікові від (кожного) батьківського дому. 44 Dette er de som ble mønstret av Moses og Aron og lederne for Israel. Lederne var tolv mann, én for hver slekt.
45 Усіх порахованих Ізраїлевих нащадків за їхніми батьківськими домами, від двадцяти років і старше, – всіх (здатних) до військової служби в Ізраїлі, 45 Israelittene ble mønstret, familie for familie, alle stridsdyktige i Israel som var tjue år eller mer.
46 за (загальним) переліком було шістсот три тисячі п’ятсот п’ятдесят (чоловіків). 46 I alt var det 603 550 som ble mønstret.
   
47 А левіти за своїм батьківським племенем не були разом з іншими пораховані,
   
47 Men levittene ble ikke mønstret etter sine fedres stamme sammen med de andre.
48 бо промовив ГОСПОДЬ до Мойсея (такі) слова: 48 For Herren hadde sagt til Moses:
49 Лише племені Левія не рахуватимеш, а їхньої кількості не внесеш до числа Ізраїлевих нащадків. 49 Bare Levis stamme skal du ikke mønstre. Du skal ikke telle dem sammen med de andre israelittene!
50 Признач левітів (відповідальними) за Намет Свідчення, за все його обладнання і усе, що є в ньому. Вони носитимуть Намет і всі його речі. (Левіти) здійснюватимуть служіння в Наметі і довкола нього розташовуватимуть (свій) табір. 50 Men du skal sette levittene til å ha ansvar for vitnesbyrdets bolig, med utstyret der og alt som hører til. De skal bære boligen og alt utstyret og gjøre tjeneste der, og de skal slå leir rundt den.
51 Коли (потрібно буде) Намет переносити, то левіти розбиратимуть його, а коли Намет зупинятиметься (з) табором, то левіти складатимуть його. Коли ж хто сторонній наблизиться (до нього), (той) помре. 51 Når boligen skal flyttes, skal levittene ta den ned. Og når den skal reises igjen, skal levittene sette den opp. Om en fremmed kommer nær den, skal han dø.
52 Ізраїлеві нащадки будуть таборитись кожний за (місцем розташування) свого табору, кожний під своїм прапором, за своїми військовими підрозділами. 52 Israelittene skal slå leir, hæravdeling for hæravdeling, hver mann i sin leir og under sitt banner.
53 Левіти ж будуть таборуватись довкола Намету Свідчення, аби не впав гнів на громаду Ізраїлевих нащадків. Левіти нестимуть варту біля Намету Свідчення. 53 Men levittene skal slå leir rundt vitnesbyrdets bolig, for at ikke vrede skal ramme Israels menighet. Levittene skal ha ansvar for vitnesbyrdets bolig.
   
54 Нащадки Ізраїля зробили все. Як ГОСПОДЬ наказав Мойсеєві, так вони (і) вчинили. 54 Dette gjorde israelittene. Alt Herren hadde gitt Moses påbud om, gjorde de.
Neste kapittel >

07. juli 2022

Dagens bibelord

Ordtaka 7,1–3

Les i nettbibelen

1Son min, ta vare på orda mine, gøym boda mine hos deg! 2Hald fast på boda, så skal du leva, ta vare på mi rettleiing som din augnestein! 3Bind dei fast til fingrane, skriv dei på di hjartetavle!

1Son min, ta vare på orda mine, gøym boda mine hos deg! 2Hald fast på boda, så skal du leva, ta vare på mi rettleiing som din augnestein! 3Bind dei fast til fingrane, skriv dei på di hjartetavle!