Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salomos ordspråk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Neste kapittel >
1Ordspråk av Salomo,
        Davids sønn, konge i Israel.
   

Ordspråkene gir visdom
 2 Ordspråkene gir visdom og lærdom,
        så en skjønner forstandig tale
   
 3 og tar imot tukt som gir fremgang,
        og lærer rettferd, rett og redelighet.
   
 4 De gir den uerfarne klokskap
        og ungdommen kunnskap og omtanke.
   
 5 Den vise som hører dem, øker sin lærdom,
        den forstandige lærer å styre sin tanke,
   
 6 så han skjønner ordspråk og billedtale,
        vismenns utsagn og gåter.
   
 7 Frykt for Herren er opphav til kunnskap,
        dårer ringeakter visdom og tukt.

Glem ikke det du har lært!
 8 Hør på din fars formaning, min sønn,
        og glem ikke det du har lært av din mor!
   
 9 For det er en fager krans om ditt hode,
        et kjede som pryder din hals.
   
10 Følg ikke syndere, min sønn,
        når de lokker deg,
   
11 når de sier: «Kom og bli med oss!
        Vi vil ligge på lur for å drepe,
        og uten grunn sette feller for uskyldige.
   
12 Vi vil sluke dem levende,
        likesom dødsriket,
        la dem gå helt til grunne
        lik dem som går i graven.
   
13 Alle slags kostbare saker skal vi finne,
        fylle våre hus med røvet gods.
   
14 Du skal få kaste lodd med oss om dette,
        vi skal alle ha felles pengepung.»
   
15 Min sønn, slå ikke lag med dem,
        sett ikke foten der de ferdes!
   
16 De løper jo lett etter det som er ondt,
        og er snare til å utøse blod.
   
17 Det nytter ikke å spenne ut nettet
        mens alle fuglene ser det.
   
18 Men disse lurer på sitt eget liv,
        de setter feller for seg selv.
   
19 Slik går det med alle som jager etter vinning,
        den tar livet av dem som får den.

Visdommen kaller til bot
20 Visdommen roper høyt på gaten,
        lar røsten lyde på alle torg.
   
21 Midt i larmen roper den ut,
        tar til orde i byens åpne porter:
   
22 Hvor lenge skal dere troskyldige
        elske godtroenheten?
        Hvor lenge skal spotterne
        ha glede av å spotte
        og dårene hate kunnskap?
   
23 Vend dere hit når jeg refser,
        så lar jeg min ånd strømme ut over dere
        og gir dere kjennskap til mine ord.
   
24 Dere ville ikke høre når jeg ropte,
        og ingen enste at jeg rakte ut hånden;
   
25 dere brydde dere ikke om mine råd
        og ville ikke vite av mine refsende ord.
   
26 Derfor skal jeg le
        når ulykken rammer dere,
        og spotte når dere blir slått av redsel,
   
27 når redselen farer fram som et uvær,
        når ulykken kommer som en storm,
        og dere blir rammet av trengsel og nød.
   
28 Da roper de på meg, men jeg svarer ikke,
        de leter etter meg, men finner meg ikke.
   
29 Fordi de hatet kunnskap
        og ikke valgte å frykte Herren,
   
30 fordi de ikke ville høre på mitt råd
        og foraktet alle mine refsende ord,
   
31 derfor skal de få smake
        frukten av sin atferd
        og mettes med det de selv har planlagt.
   
32 Frafallet koster de troskyldige livet,
        dårenes trygghet gjør ende på dem selv.
   
33 Men den som hører på meg, skal bo trygt
        og leve i fred uten frykt for noe vondt.
Neste kapittel >

05. oktober 2022

Dagens bibelord

Salmene 106,43–48

Les i nettbibelen

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. ... Vis hele teksten

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. 46Så lot han dem finne barmhjertighet hos alle som holdt dem som fanger. 47Frels oss, Herre, vår Gud, sank oss inn fra folkene så vi kan prise ditt hellige navn og uredde lovsynge deg. 48Velsignet er Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet! Og hele folket skal si: Amen! Halleluja!