Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

Neste kapittel >

FØRSTE BOKA (Salme 1–41) 1
    Sæl er den som ikkje følgjer råd frå lovlause,
          ikkje går på syndarveg og ikkje sit i spottarlag,
          
   
 2 men har si glede i Herrens lov
          og grundar på hans lov dag og natt.
          
   
 3 Han er lik eit tre planta ved rennande vatn.
          Det gjev frukt i rett tid, og lauvet visnar ikkje.
          Alt han gjer, skal lukkast.
          
   
 4 Slik er det ikkje med dei lovlause.
          Dei er lik agner som spreiest for vinden.
          
   
 5 Difor kan ingen skuldige bli ståande i dommen,
          ingen syndarar i flokken av rettferdige.
          
   
 6 For Herren kjenner vegen dei rettferdige går,
          men vegen dei urettferdige går, fører vill.
Neste kapittel >