Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
10Kvifor, Herre, er du så langt borte,
          kvifor løyner du deg når folk er i naud?
          
   
 2 I sitt hovmod jagar dei lovlause den som er hjelpelaus,
          men dei blir fanga av sine eigne listige knep.
          
   
 3 Den lovlause skryter av alt han trår etter,
          den griske forbannar, ja, foraktar Herren.
          
   
 4 Den lovlause set nasen i vêret.
          «Han krev meg ikkje til rekneskap!
          Det finst ingen Gud», er alt han tenkjer.
          
   
 5 Likevel lukkast han alltid med det han gjer.
          Det du har fastsett, er for høgt og fjernt for han.
          Han fnyser forakteleg av alle som står imot han.
          
   
 6 Han seier i sitt hjarte: «Eg skal ikkje vakla.
          Så lenge slekt følgjer slekt, skal ulukka aldri nå meg.»
          
   
 7 Munnen hans er full av forbanning, av svik og vald,
          under tunga gøymer han skade og urett.
          
   
 8 Han ligg i bakhald i landsbyane,
          i løynd drep han den skuldlause.
          Auga hans speidar etter den som er verjelaus.
          
   
 9 Han ligg på lur som ei løve i krattet, der ingen ser han,
          han ligg på lur så han kan gripa den som er hjelpelaus.
          Han grip den hjelpelause og dreg han inn i garnet.
          
   
10 Han dukkar seg ned, han krøkjer seg saman,
          og den verjelause fell for hans overmakt.
          
   
11 «Gud gløymer», seier han til seg sjølv.
          «Gud løyner sitt andlet og ser aldri.»
          
   
12 Reis deg, Herre!
          Gud, lyft di hand!
          Gløym ikkje den som er hjelpelaus!
          
   
13 Kvifor skal den lovlause forakta Gud
          og seia i sitt hjarte: «Du krev ikkje til rekneskap»?
          
   
14 Du ser både ulukke og sorg,
          du ser det og tek det i di hand.
          Den verjelause kan gje seg over til deg,
          og den farlause – du er hans hjelpar.
          
   
15 Bryt armen på den som er urettferdig og vond!
          Krev han til rekneskap for hans urett
          så han ikkje må finnast meir!
          
   
16 Herren er konge til evig tid,
          framande folk skal ryddast ut av hans land.
          
   
17 Det dei hjelpelause lengtar etter, høyrer du, Herre,
          du stør deira hjarte, du vender øyra til.
          
   
18 Du hjelper dei farlause og undertrykte til deira rett.
          Menneske skal ikkje lenger bli drivne ut av landet i frykt.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. juni 2023

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! ... Vis hele teksten

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! 4Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. 5Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. 6Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. 8Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! ... Vis hele teksten

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! 4Slik stod døyparen Johannes fram i øydemarka. Han forkynte ein omvendingsdåp som gav tilgjeving for syndene. 5Frå heile Judea og Jerusalem drog alle ut til han. Dei sanna syndene sine og vart døypte av han i Jordanelva. 6Johannes gjekk i ei kappe av kamelhår og hadde eit lêrbelte om livet, og han levde av grashopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kjem ein etter meg som er sterkare enn eg, og eg er ikkje verdig til å bøya meg ned og løysa sandalreima hans. 8Eg har døypt dykk med vatn, men han skal døypa dykk med Den heilage ande.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! ... Vis hele teksten

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! 4Johannes gásttašeaddji sárdnidii meahcis ahte olbmot galge dahkat jorgalusa ja gásttašuvvot suttuid ándagassii addojupmin 5Su lusa bohte ollu olbmot Jerusalemis ja miehtá Judea. Sii dovddastedje suttuideaset, ja Johannes gásttašii sin Jordaneanus. 6Johannesa gárvun lei kamelguolgabivttas ja alimiid birra náhkkeboagán, ja su borramuš lei rásselohkut ja meahccehonnet. 7Son sárdnidii: “Mu maŋŋil boahtá son guhte lea gievrrat go mun. Mun in leat dohkálaš čoavdit su gámagarccaidge. 8Mun lean gásttašan din čáziin, muhto son gásttaša din Bassi Vuoiŋŋain.”