Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sálmmaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Sálbma 101
101Davida sálbma.
        
          Mun lávllun du oskkáldasvuođa
          ja vuoiggalašvuođa,
          mun lávllun dutnje máidnuma, Hearrá.
          
   
 2 Mun dáhtun oahppat vádjolit
          vuoigatlaččat
          – goas boađát mu veahkkin?
          Mun dáhtun eallit láitemeahttumit
          iežan viesus.
          
   
 3 Mun in riema masage
          mii lea árvvuheapme.
          Mun vašuhan daid geat rihkkot lága,
          dakkárat eai oaččo boahtit mu lahka.
          
   
 4 Gáidos behtolašvuohta mu luhtte,
          mun in fuola bahás.
          
   
 5 Mun jávohuhtán dan gii sárdnu
          lagamuččas sealggebealde.
          Čeavlás čalmmiid ja gorges váimmu
          mun in gierdda.
          
   
 6 Mu čalmmit gehččet
          eatnama oskkáldasaide,
          sii besset ássat mu luhtte.
          Dan gii vádjola láitemeahttumit,
          mun válddán bálvaleaddjin,
          
   
 7 muhto behtolaš ii beasa
          ássat mu viesus.
          Dan gii sárdnu giellásiid,
          mun in duotto oaidnit.
          
   
 8 Juohke iđida mun duššadan
          ipmilmeahttumiid eatnamis,
          jávkadan Hearrá gávpogis
          buohkaid geat dahket veriid.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. ... Vis hele teksten

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.