Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
102Ei bøn for den hjelpelause når han veiknar og vil ausa ut si klage for Herren.
          
   
 2 Herre, høyr mi bøn,
          lat mitt rop nå fram til deg!
          
   
 3 Løyn ikkje andletet når eg er i naud.
          Vend øyret til meg,
          skund deg, svar når eg ropar!
          
   
 4 For dagane mine kverv som røyk,
          knoklane brenn som eld.
          
   
 5 Hjartet er som gras, solsvidd og visna,
          eg har gløymt å eta mitt brød.
          
   
 6 Eg sukkar og stønnar,
          eg er berre skinn og bein.
          
   
 7 Eg liknar pelikanen i ørkenen,
          eg er som ei ugle blant ruinar.
          
   
 8 Eg ligg vaken,
          eg er som ein einsleg fugl på taket.
          
   
 9 Fienden spottar meg heile dagen.
          Dei som gjer narr av meg,
          bruker namnet mitt til forbanning.
          
   
10 Eg et oske som brød
          og blandar drikken min med tårer,
          
   
11 for du er harm og vreid på meg.
          Du tok meg og kasta meg bort.
          
   
12 Dagane mine er på hell, skuggane blir lange,
          eg visnar bort som gras.
          
   
13 Men du, Herre, tronar til evig tid,
          namnet ditt varer frå slekt til slekt.
          
   
14 Du vil reisa deg og vera mild mot Sion,
          det er tid for å visa henne nåde,
          timen er komen.
          
   
15 Tenarane dine elskar steinane i Sion,
          dei lid med henne som ligg i grus.
          
   
16 Folkeslag skal frykta Herrens namn,
          alle kongane på jorda din herlegdom.
          
   
17 For Herren vil byggja opp att Sion
          og syna seg i sin herlegdom.
          
   
18 Han lyttar når den nakne bed,
          han foraktar ikkje deira bøn.
          
   
19 Dette skal skrivast ned for den komande slekt,
          eit nyskapt folk skal prisa Herren.
          
   
20 Han ser ned frå si heilage høgd.
          Frå himmelen ser Herren mot jorda
          
   
21 for å høyra sukket frå fangane,
          løysa dei som var dømde til døden.
          
   
22 Herrens namn skal forkynnast i Sion,
          hans lov og pris i Jerusalem
          
   
23 når folk og kongerike samlar seg
          for å tena Herren.
          
   
24 Han har brote ned min styrke på vegen
          og forkorta livet mitt.
          
   
25 Eg seier: Min Gud, ta meg ikkje bort midt i livet!
          Dine år varer i slekt etter slekt.
          
   
26 Du grunnla jorda i gammal tid,
          himmelen er eit verk av dine hender.
          
   
27 Dei skal gå til grunne, men du blir verande.
          Dei blir slitne ut som klede,
          du skifter dei ut, og dei er borte.
          
   
28 Men du er den same,
          åra dine tek aldri slutt.
          
   
29 Borna til tenarane dine skal slå seg til ro,
          deira ætt skal vera grunnfest for ditt andlet.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. juni 2023

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 1,6–8

Les i nettbibelen

6Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» 7Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. ... Vis hele teksten

6Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» 7Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. 8Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»

Dagens bibelord

Apostelgjerningane 1,6–8

Les i nettbibelen

6Medan dei var samla, spurde dei han: «Herre, er tida komen då du vil reisa opp att riket for Israel?» 7Han svara: «Det er ikkje gjeve dykk å kjenna tider og stunder som Far har fastsett av si eiga makt. ... Vis hele teksten

6Medan dei var samla, spurde dei han: «Herre, er tida komen då du vil reisa opp att riket for Israel?» 7Han svara: «Det er ikkje gjeve dykk å kjenna tider og stunder som Far har fastsett av si eiga makt. 8Men de skal få kraft når Den heilage ande kjem over dykk, og de skal vera mine vitne i Jerusalem og heile Judea, i Samaria og heilt til enden av jorda.»

Dagens bibelord

Apostelgjerningane 1,6–8

Les i nettbibelen

6Dalle dat geat ledje čoahkis, jerre sus: “Hearrá, leago dál boahtán dat áigi go don ráhkadat ođđasis Israela riikka?” 7Son vástidii: “Ii leat din ášši diehtit áiggiid iige bottuid maid Áhčči iežas válddiin lea mearridan. ... Vis hele teksten

6Dalle dat geat ledje čoahkis, jerre sus: “Hearrá, leago dál boahtán dat áigi go don ráhkadat ođđasis Israela riikka?” 7Son vástidii: “Ii leat din ášši diehtit áiggiid iige bottuid maid Áhčči iežas válddiin lea mearridan. 8Muhto dii oažžubehtet fámu go Bassi Vuoigŋa boahtá didjiide, ja dii lehpet mu duođašteaddjit Jerusalemis, oppa Judeas ja Samarias ja gitta eatnama ravddaid rádjái.”