Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >

FEMTE BOKA (Salme 107–150) 107
    Pris Herren, for han er god,
          evig varer hans miskunn.
          
   
 2 Dette skal Herrens utløyste seia,
          dei som han løyste ut av nauda
          
   
 3 dei som han samla frå landa,
          frå aust og vest, frå nord og frå havet.
          
   
 4 Somme fór vill i ørken og øydemark,
          dei fann ikkje vegen til ein by der dei kunne bu.
          
   
 5 Dei var svoltne og tørste,
          kreftene vart borte.
          
   
 6 Då ropa dei til Herren i si naud,
          og han fria dei ut av trengslene.
          
   
 7 Han førte dei på rett veg
          så dei kom til ein by der dei kunne bu.
          
   
 8 Dei skal prisa Herren for hans miskunn,
          for hans undergjerningar mot mennesket.
          
   
 9 Han lét den tørste drikka,
          han metta den svoltne med gode gåver.
          
   
10 Somme sat i mørker og dødsskugge,
          bundne i naud og jern,
          
   
11 for dei hadde trassa Guds ord
          og forakta råd frå Den høgste.
          
   
12 Hjartet deira vart kua av slit,
          dei snubla, det var ingen som hjelpte.
          
   
13 Då ropa dei til Herren i si naud,
          og han berga dei ut av trengslene.
          
   
14 Han førte dei ut av mørker og dødsskugge
          og sleit sund lenkjene deira.
          
   
15 Dei skal prisa Herren for hans miskunn,
          for hans undergjerningar mot mennesket.
          
   
16 Han knuste dører av bronse,
          bommar av jern hogg han sund.
          
   
17 Somme vart dumme av sine feiltrinn,
          dei vart plaga for sine synder.
          
   
18 Dei fekk avsky for alle slag mat
          og kom heilt til dødens portar.
          
   
19 Då ropa dei til Herren i si naud,
          og han berga dei ut av trengslene.
          
   
20 Han sende sitt ord og lækte dei
          og fria dei frå grava.
          
   
21 Dei skal prisa Herren for hans miskunn,
          for hans undergjerningar mot mennesket.
          
   
22 Dei skal slakta takkoffer
          og fortelja om hans gjerningar med jubel.
          
   
23 Somme fór ut på havet med skip,
          dreiv handel på veldige vatn.
          
   
24 Dei såg kva Herren gjorde,
          hans undergjerningar ute på djupet.
          
   
25 Han tala, og det bles opp til uvêr,
          bølgjene gjekk høge.
          
   
26 Dei steig mot himmelen, dei sokk i djupet.
          Dei mista motet i nauda,
          
   
27 dei tumla og rava som drukne,
          det dei kunne, var til inga nytte.
          
   
28 Då ropa dei til Herren i si naud,
          og han førte dei ut av trengslene.
          
   
29 Han fekk stormen til å stilna,
          og bølgjene la seg.
          
   
30 Då det stilna, vart dei glade.
          Han førte dei i hamn der dei ville.
          
   
31 Dei skal prisa Herren for hans miskunn,
          for hans undergjerningar mot mennesket.
          
   
32 Dei skal opphøgja han når folket samlast,
          prisa han der dei eldste sit.
          
   
33 Han gjorde elvar til ørken,
          vassrike kjelder til tørstande land
          
   
34 og grøderik jord til salt,
          for dei som budde der, var vonde.
          
   
35 Han gjorde ørken til innsjø,
          tørt land til vassrike kjelder.
          
   
36 Der lét han dei svoltne slå seg ned,
          dei grunnla ein by der dei kunne bu.
          
   
37 Dei sådde åkrane til og planta vinmarker
          som bar fram grøde dei kunne hausta.
          
   
38 Han velsigna dei, og dei vart talrike,
          han lét dei ikkje mangla fe.
          
   
39 Sidan vart dei få,
          dei vart tyngde ned
          av undertrykking, ulukke og sorg.
          
   
40 Han auste forakt over stormenn
          og førte dei vill i veglause øyda,
          
   
41 men lyfte dei fattige opp av nauda
          og gjorde deira slekter talrike som ein saueflokk.
          
   
42 Dei rettvise ser det og gleder seg,
          all urett må lata att sin munn.
          
   
43 Den som er vis, skal ta vare på dette
          og merka seg Herrens miskunn.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. desember 2022

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? ... Vis hele teksten

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 25Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i praktfulle klær og lever i luksus, bor i slott. 26Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 27Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 28Jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? ... Vis hele teksten

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? 25Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann kledd i fine klede? Dei som er staseleg kledde og lever i overflod, held til i slotta sine. 26Men kva gjekk de ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet! 27Det er om han dette står skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 28Eg seier dykk: Ingen av dei som er fødde av kvinner, er større enn Johannes. Men sjølv den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? ... Vis hele teksten

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? 25Vai maid dii vulggiidet oaidnit? Čábbát gárvodan olbmágo? Dat geat gárvodit hearvás biktasiid ja ellet badjelmearálašvuođas, ásset šloahtain. 26Maid dii vulggiidet oaidnit? Profehtago? Profehta fal, ja mun cealkkán didjiide: Son lea eambbo go profehta. 27Son lea dat gean birra lea čállojuvvon: Mun vuolggahan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 28Mun cealkkán didjiide: Ii oktage gii lea riegádan nissonis, leat stuorit go Johannes, muhto buot uhcimusge Ipmila riikkas lea stuorit go son.