Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
109Til korleiaren. Av David. Ein salme.
        
          Eg lovsyng deg, Gud, tei ikkje!
          
   
 2 For lovlause og svikefulle opnar sin munn mot meg.
          Dei talar til meg med løgn på tunga,
          
   
 3 omringar meg med hatefulle ord
          og strider mot meg utan grunn.
          
   
 4 Elskar eg, svarar dei med klagemål.
          Likevel bed eg.
          
   
 5 Dei gjev meg vondt for godt,
          hat for kjærleik.
          
   
 6 Send ein lovlaus mot han,
          lat ein klagar stå fram ved hans høgre side!
          
   
 7 Lat han gå domfelt frå retten,
          lat hans bøn bli halden for synd!
          
   
 8 Lat hans dagar bli få
          og ein annan overta hans oppdrag!
          
   
 9 Lat borna hans bli farlause,
          kona hans bli enkje!
          
   
10 Lat borna flakka omkring og tigga,
          gå tiggargang frå øydelagd heim.
          
   
11 Lat ein långjevar ta alt han eig,
          framande plyndra frukta av hans strev.
          
   
12 Lat ingen visa han miskunn
          eller visa nåde mot hans farlause born.
          
   
13 Lat etterkomarane hans bli utrydda
          og namna strokne i neste slektsledd.
          
   
14 Måtte Herren minnast hans fedrars skuld,
          synda til mor hans må ikkje strykast ut.
          
   
15 Måtte Herren alltid ha dei for auga
          og utrydda minnet om dei frå jorda.
          
   
16 For han tenkte aldri på å visa miskunn,
          men jaga dei hjelpelause, fattige og motlause
          for å drepa dei.
          
   
17 Han elska å forbanna,
          lat forbanning koma over han!
          Han ville ikkje velsigna,
          lat velsigning flykta frå han!
          
   
18 Han kledde seg i forbanning som kappe.
          Lat henne trengja inn i han som vatn,
          inn i knoklane som olje.
          
   
19 Lat henne bli som kleda han tek på,
          som eit belte han alltid ber!
          
   
20 Lat dette vera Herrens løn
          til dei som klagar meg
          og talar vondt om meg.
          
   
21 Du, Gud Herre,
          gjer slik med meg for ditt namn skuld.
          Di miskunn er god, berg meg!
          
   
22 For eg er hjelpelaus og fattig,
          hjartet mitt er såra.
          
   
23 Eg kverv som skuggane når dei blir lange mot kveld;
          eg blir rist av som ei grashoppe.
          
   
24 Knea sviktar fordi eg fastar,
          eg blir mager, det er ikkje feitt på kroppen.
          
   
25 Eg har vorte til spott,
          dei rister på hovudet når dei ser meg.
          
   
26 Hjelp meg, Herre, min Gud,
          frels meg i di miskunn
          
   
27 så dei forstår at det kjem frå di hand,
          at du har gjort dette, Herre!
          
   
28 Dei forbannar, men du velsignar.
          Dei reiser seg, men blir til skamme.
          Din tenar skal gleda seg.
          
   
29 Lat dei som klagar meg, kle seg i vanære
          og sveipa seg i skam som i ei kappe!
          
   
30 Eg vil prisa Herren med høg røyst,
          midt blant dei mange vil eg lovsyngja han.
          
   
31 For han står ved den fattiges høgre side
          og hjelper han mot dei som dømmer.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. desember 2022

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? ... Vis hele teksten

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 25Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i praktfulle klær og lever i luksus, bor i slott. 26Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 27Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 28Jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? ... Vis hele teksten

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? 25Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann kledd i fine klede? Dei som er staseleg kledde og lever i overflod, held til i slotta sine. 26Men kva gjekk de ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet! 27Det er om han dette står skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 28Eg seier dykk: Ingen av dei som er fødde av kvinner, er større enn Johannes. Men sjølv den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? ... Vis hele teksten

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? 25Vai maid dii vulggiidet oaidnit? Čábbát gárvodan olbmágo? Dat geat gárvodit hearvás biktasiid ja ellet badjelmearálašvuođas, ásset šloahtain. 26Maid dii vulggiidet oaidnit? Profehtago? Profehta fal, ja mun cealkkán didjiide: Son lea eambbo go profehta. 27Son lea dat gean birra lea čállojuvvon: Mun vuolggahan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 28Mun cealkkán didjiide: Ii oktage gii lea riegádan nissonis, leat stuorit go Johannes, muhto buot uhcimusge Ipmila riikkas lea stuorit go son.