Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
112Halleluja!
        
          א Sæl er den som fryktar Herren
          ב og har glede i hans bod.
          
   
 2 ג Hans ætt blir mektig i landet,
          ד den rettskafne slekta blir velsigna.
          
   
 3 ה Det er velstand og rikdom i hans hus,
          ו hans rettferd skal alltid vara.
          
   
 4 ז Lys bryt fram i mørkret for dei rettvise,
          ח for den som er nådig, mild og rettferdig.
          
   
 5 ט Det går vel med den som villig gjev lån,
          י den som steller sine saker rett.
          
   
 6 כ Han skal aldri i æve vakla,
          ל den rettferdige blir alltid hugsa.
          
   
 7 מ Han er ikkje redd for vonde rykte,
          נ hans hjarte er roleg og trygt i Herren.
          
   
 8 ס Hans hjarte er grunnfest, utan frykt.
          ע Til slutt får han sjå at fienden fell.
          
   
 9 פ Han strør ut, han gjev til dei fattige,
          צ hans rettferd skal alltid vara,
          ק stor og herleg blir hans makt.
          
   
10 ר Den urettferdige ser det og blir sint,
          ש skjer tenner og veiknar bort.
          ת Det dei urettferdige trår etter, blir til inkjes.
< Forrige kapittelNeste kapittel >