Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
112Halleluja!
        
          א Sæl er den som fryktar Herren
          ב og har glede i hans bod.
          
   
 2 ג Hans ætt blir mektig i landet,
          ד den rettskafne slekta blir velsigna.
          
   
 3 ה Det er velstand og rikdom i hans hus,
          ו hans rettferd skal alltid vara.
          
   
 4 ז Lys bryt fram i mørkret for dei rettvise,
          ח for den som er nådig, mild og rettferdig.
          
   
 5 ט Det går vel med den som villig gjev lån,
          י den som steller sine saker rett.
          
   
 6 כ Han skal aldri i æve vakla,
          ל den rettferdige blir alltid hugsa.
          
   
 7 מ Han er ikkje redd for vonde rykte,
          נ hans hjarte er roleg og trygt i Herren.
          
   
 8 ס Hans hjarte er grunnfest, utan frykt.
          ע Til slutt får han sjå at fienden fell.
          
   
 9 פ Han strør ut, han gjev til dei fattige,
          צ hans rettferd skal alltid vara,
          ק stor og herleg blir hans makt.
          
   
10 ר Den urettferdige ser det og blir sint,
          ש skjer tenner og veiknar bort.
          ת Det dei urettferdige trår etter, blir til inkjes.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.