Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
116Eg elskar Herren,
          for han høyrde mitt rop om nåde.
          
   
 2 Han vende øyret til meg,
          eg vil kalla på han alle mine dagar.
          
   
 3 Dødens band snørte seg om meg,
          redsler frå dødsriket nådde meg,
          eg fann berre naud og sorg.
          
   
 4 Då kalla eg på Herrens namn:
          «Å, Herre, berg livet mitt!»
          
   
 5 Herren er nådig og rettferdig,
          vår Gud er mild.
          
   
 6 Herren vaktar dei uvitande,
          han kom meg til hjelp då eg var langt nede.
          
   
 7 Kom til ro att, mi sjel,
           Herren har svara deg!
          
   
 8 Ja, du har fria mitt liv frå døden,
          auget frå tårer og foten frå å snubla.
          
   
 9 Eg skal ferdast for Herrens andlet
          i landet til dei levande.
          
   
10 Eg trudde, også då eg sa:
          «Eg er hardt plaga.»
          
   
11 Eg sa i min angst:
          «Alle menneske lyg.»
          
   
12 Kva kan eg gje Herren att
          for alt det gode han gjer?
          
   
13 Eg lyfter frelses beger
          og kallar på Herrens namn.
          
   
14 Eg oppfyller mine lovnader til Herren
          framfor heile hans folk.
          
   
15 Det kostar Herren mykje
          at hans trugne døyr.
          
   
16 Å, Herre, eg er din tenar,
          ein tenar og son til di tenestekvinne.
          Du har løyst mine lenkjer.
          
   
17 Eg slaktar takkoffer til deg
          og kallar på Herrens namn.
          
   
18 Eg oppfyller mine lovnader til Herren
          framfor heile hans folk,
          
   
19 i føregardane til Herrens hus,
          midt inne i deg, Jerusalem.
          Halleluja!
< Forrige kapittelNeste kapittel >