Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
116Eg elskar Herren,
          for han høyrde mitt rop om nåde.
          
   
 2 Han vende øyret til meg,
          eg vil kalla på han alle mine dagar.
          
   
 3 Dødens band snørte seg om meg,
          redsler frå dødsriket nådde meg,
          eg fann berre naud og sorg.
          
   
 4 Då kalla eg på Herrens namn:
          «Å, Herre, berg livet mitt!»
          
   
 5 Herren er nådig og rettferdig,
          vår Gud er mild.
          
   
 6 Herren vaktar dei uvitande,
          han kom meg til hjelp då eg var langt nede.
          
   
 7 Kom til ro att, mi sjel,
           Herren har svara deg!
          
   
 8 Ja, du har fria mitt liv frå døden,
          auget frå tårer og foten frå å snubla.
          
   
 9 Eg skal ferdast for Herrens andlet
          i landet til dei levande.
          
   
10 Eg trudde, også då eg sa:
          «Eg er hardt plaga.»
          
   
11 Eg sa i min angst:
          «Alle menneske lyg.»
          
   
12 Kva kan eg gje Herren att
          for alt det gode han gjer?
          
   
13 Eg lyfter frelses beger
          og kallar på Herrens namn.
          
   
14 Eg oppfyller mine lovnader til Herren
          framfor heile hans folk.
          
   
15 Det kostar Herren mykje
          at hans trugne døyr.
          
   
16 Å, Herre, eg er din tenar,
          ein tenar og son til di tenestekvinne.
          Du har løyst mine lenkjer.
          
   
17 Eg slaktar takkoffer til deg
          og kallar på Herrens namn.
          
   
18 Eg oppfyller mine lovnader til Herren
          framfor heile hans folk,
          
   
19 i føregardane til Herrens hus,
          midt inne i deg, Jerusalem.
          Halleluja!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

01. april 2023

Dagens bibelord

Matteus 26,10–13

Les i nettbibelen

10Men Jesus merket det og sa til dem: «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. 11De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. 12Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. ... Vis hele teksten

10Men Jesus merket det og sa til dem: «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. 11De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. 12Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. 13Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.»

Dagens bibelord

Matteus 26,10–13

Les i nettbibelen

10Men Jesus merka det og sa til dei: «Kvifor plagar de henne? Ho har gjort ei god gjerning mot meg. 11Dei fattige har de alltid hos dykk, men meg har de ikkje alltid. 12Då ho slo denne salven ut over kroppen min, salva ho meg til gravferda mi. ... Vis hele teksten

10Men Jesus merka det og sa til dei: «Kvifor plagar de henne? Ho har gjort ei god gjerning mot meg. 11Dei fattige har de alltid hos dykk, men meg har de ikkje alltid. 12Då ho slo denne salven ut over kroppen min, salva ho meg til gravferda mi. 13Sanneleg, eg seier dykk: Overalt i verda der dette evangeliet blir forkynt, skal det ho gjorde, bli fortalt til minne om henne.»

Dagens bibelord

Matteus 26,10–13

Les i nettbibelen

10Jesus fuobmái dan ja celkkii sidjiide: “Manne dii vuorjabehtet su? Son lea dahkan munnje buori dagu. 11Geafit leat álo din luhtte, muhto mun in leat álo din luhtte. 12Go son vuoiddai mu, de son dagai dan mu hávdádeami várás. ... Vis hele teksten

10Jesus fuobmái dan ja celkkii sidjiide: “Manne dii vuorjabehtet su? Son lea dahkan munnje buori dagu. 11Geafit leat álo din luhtte, muhto mun in leat álo din luhtte. 12Go son vuoiddai mu, de son dagai dan mu hávdádeami várás. 13Duođaid, mun cealkkán didjiide: Oppa máilmmis, gos ihkinassii evangelium sárdniduvvo, doppe sii muitalit maid son dagai ja muitet su.”