Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
118Takk Herren, for han er god,
          evig varer hans miskunn.
          
   
 2 Israel skal seia:
          Evig varer hans miskunn.
          
   
 3 Arons hus skal seia:
          Evig varer hans miskunn.
          
   
 4 Dei som fryktar Herren, skal seia:
          Evig varer hans miskunn.
          
   
 5 Eg var i trengsle og ropa til Herren,
          han svara og førte meg ut i ope land.
          
   
 6 Herren er med meg, eg er ikkje redd.
          Kva kan menneske gjera meg?
          
   
 7 Herren er med meg, han hjelper meg,
          eg kan sjå på dei som hatar meg.
          
   
 8 Det er betre å søkja tilflukt hos Herren
          enn å stola på menneske.
          
   
 9 Det er betre å søkja tilflukt hos Herren
          enn å stola på fyrstar.
          
   
10 Alle folkeslag omringa meg,
          i Herrens namn slo eg dei tilbake.
          
   
11 Dei var omkring meg på alle kantar,
          i Herrens namn slo eg dei tilbake.
          
   
12 Dei var omkring meg som bier.
          Dei slokna som eld i klunger,
          i Herrens namn slo eg dei tilbake.
          
   
13 Dei pressa meg hardt, eg heldt på å falla,
          men Herren hjelpte meg.
          
   
14 Herren er min styrke og min song,
          han har vorte mi frelse.
          
   
15 Høyr, det er jubel og sigersrop
          i teltet til dei rettferdige!
           Herrens høgre hand gjer storverk,
          
   
16 Herrens høgre hand lyfter opp.
           Herrens høgre hand gjer storverk.
          
   
17 Eg skal ikkje døy, men leva
          og fortelja om Herrens gjerningar.
          
   
18 Hardt har Herren tukta meg,
          men han overgav meg ikkje til døden.
          
   
19 Lat rettferds portar opp for meg,
          eg vil gå inn og prisa Herren!
          
   
20 Dette er Herrens port,
          her går dei rettferdige inn.
          
   
21 Eg prisar deg fordi du svara meg,
          du vart mi frelse.
          
   
22 Steinen som bygningsmennene vraka,
          har vorte hjørnestein.
          
   
23 Dette er Herrens eige verk,
          underfullt er det i våre auge.
          
   
24 Dette er dagen som Herren har gjort;
          lat oss jubla og gleda oss no!
          
   
25 Herre, frels!
           Herre, lat det lukkast!
          
   
26 Velsigna er han som kjem i Herrens namn!
          Vi velsignar dykk frå Herrens hus.
          
   
27 Herren er Gud, han lyser for oss.
          Bind festofferet til altarhorna med tau!
          
   
28 Du er min Gud, eg takkar deg,
          min Gud, eg opphøgjer deg.
          
   
29 Takk Herren, for han er god,
          evig varer hans miskunn.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. desember 2022

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? ... Vis hele teksten

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 25Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i praktfulle klær og lever i luksus, bor i slott. 26Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 27Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 28Jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? ... Vis hele teksten

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? 25Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann kledd i fine klede? Dei som er staseleg kledde og lever i overflod, held til i slotta sine. 26Men kva gjekk de ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet! 27Det er om han dette står skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 28Eg seier dykk: Ingen av dei som er fødde av kvinner, er større enn Johannes. Men sjølv den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? ... Vis hele teksten

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? 25Vai maid dii vulggiidet oaidnit? Čábbát gárvodan olbmágo? Dat geat gárvodit hearvás biktasiid ja ellet badjelmearálašvuođas, ásset šloahtain. 26Maid dii vulggiidet oaidnit? Profehtago? Profehta fal, ja mun cealkkán didjiide: Son lea eambbo go profehta. 27Son lea dat gean birra lea čállojuvvon: Mun vuolggahan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 28Mun cealkkán didjiide: Ii oktage gii lea riegádan nissonis, leat stuorit go Johannes, muhto buot uhcimusge Ipmila riikkas lea stuorit go son.