Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
12Til korleiaren. Etter «Den åttande». Ein salme av David.
          
   
 2 Frels meg, Herre! Dei trugne er borte.
          Det finst ikkje trufaste menneske meir.
          
   
 3 Alle talar løgn med sin neste,
          dei snakkar med glatte lepper og delt hjarte.
          
   
 4 Herren skal rydda ut alle glatte lepper,
          kvar tunge som talar store ord,
          
   
 5 dei som seier: «I tunga ligg vår makt,
          vi har leppene med oss.
          Kven er herre over oss?»
          
   
 6 «Dei hjelpelause blir undertrykte,
          og dei fattige stønnar,
          difor vil eg reisa meg», seier Herren.
          «Eg vil berga den som blir forakta.»
          
   
 7 Herrens ord er reine ord,
          sølv lutra i smelteomnen,
          sju gonger reinsa.
          
   
 8 Du, Herre, vil vara dei,
          verna dei mot denne slekt for alltid
          
   
 9 når lovlause er på ferde overalt
          og det usle får makta mellom folk.
< Forrige kapittelNeste kapittel >