Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sálmmaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Sálbma 127
127Bassivádjoluslávlla. Salomo sálbma.
        
          Jos Hearrá ii hukse viesu,
          de duššás huksejeaddjit barget.
          Jos Hearrá ii gáhtte gávpoga,
          de duššás goziheaddji gohcá.
          
   
 2 Duššás dii lihkkabehtet árrat,
          duššás gohcibehtet maŋŋit
          ja rahčabehtet láibbádet dihte.
          Seammá bures Hearrá addá ustibiiddásis,
          go sii ođđet.
          
   
 3 Mánát leat Hearrá attáldat,
          goaŧu šaddu lea bálká.
          
   
 4 Dego njuolat veagalačča gieđas
          leat bártnit maid olmmoš oažžu nuorran.
          
   
 5 Lihkolaš dat olmmái gean
          njuollaskuohpu dievva leat njuolat!
          Son ii vuoittáhala
          go sártnoda gávpotpoarttas
          vašálaččaidisguin.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. ... Vis hele teksten

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.