Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
132Ein song til festreisene.
        
           Herre, kom i hug David
          og alt han heldt ut!
          
   
 2 Han svor til Herren,
          gav Jakobs Mektige ein lovnad:
          
   
 3 «Eg vil ikkje gå inn i huset mitt,
          ikkje leggja meg i senga,
          
   
 4 ikkje unna meg blund på auga
          og ikkje la augneloka kvila
          
   
 5 før eg har funne ein stad for Herren,
          ein bustad for Jakobs Mektige.»
          
   
 6 Vi høyrde om paktkista i Efrata,
          vi fann henne på markene ved Jaar.
          
   
 7 Lat oss gå inn i hans bustad,
          kasta oss ned for hans fotskammel!
          
   
 8 Reis deg, Herre, og kom til din kvilestad,
          du og paktkista, som er din styrke.
          
   
 9 Prestane dine skal kle seg i rettferd,
          dine trugne skal ropa av fryd.
          
   
10 For David, din tenar skuld,
          vis ikkje frå deg den du har salva!
          
   
11 Herren har svore til David
          eit påliteleg ord han ikkje går frå:
          «Di livsfrukt vil eg setja på trona di.
          
   
12 Dersom sønene dine held mi pakt
          og den lov eg vil læra dei,
          så skal sønene deira òg
          alltid sitja på di trone.»
          
   
13 For Herren har valt ut Sion,
          henne vil han ha til bustad:
          
   
14 «Dette er min kvilestad for all tid,
          her vil eg bu, for henne vil eg ha.
          
   
15 Maten hennar vil eg velsigna,
          dei fattige vil eg metta med brød,
          
   
16 prestane hennar kler eg i frelse,
          dei trugne skal ropa av fryd.
          
   
17 Der lèt eg eit horn veksa fram for David,
          eg steller til ei lampe for den eg har salva.
          
   
18 Fienden vil eg kle i skam,
          men på han skal krona stråla.»
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. desember 2022

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? ... Vis hele teksten

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 25Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i praktfulle klær og lever i luksus, bor i slott. 26Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 27Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 28Jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? ... Vis hele teksten

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? 25Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann kledd i fine klede? Dei som er staseleg kledde og lever i overflod, held til i slotta sine. 26Men kva gjekk de ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet! 27Det er om han dette står skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 28Eg seier dykk: Ingen av dei som er fødde av kvinner, er større enn Johannes. Men sjølv den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? ... Vis hele teksten

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? 25Vai maid dii vulggiidet oaidnit? Čábbát gárvodan olbmágo? Dat geat gárvodit hearvás biktasiid ja ellet badjelmearálašvuođas, ásset šloahtain. 26Maid dii vulggiidet oaidnit? Profehtago? Profehta fal, ja mun cealkkán didjiide: Son lea eambbo go profehta. 27Son lea dat gean birra lea čállojuvvon: Mun vuolggahan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 28Mun cealkkán didjiide: Ii oktage gii lea riegádan nissonis, leat stuorit go Johannes, muhto buot uhcimusge Ipmila riikkas lea stuorit go son.