Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
135Halleluja!
          Lovsyng Herrens namn,
          syng lovsong, Herrens tenarar,
          
   
 2 de som står i Herrens hus,
          i føregardane til vår Guds hus!
          
   
 3 Pris Herren, for Herren er god,
          lovsyng hans namn, for det er herleg!
          
   
 4 Herren har valt ut Jakob,
          gjort Israel til sin eigedom.
          
   
 5 Eg veit at Herren er stor,
          vår Herre er større enn alle gudar.
          
   
 6 Alt Herren vil, det gjer han,
          i himmelen og på jorda,
          i havet og i alle djup.
          
   
 7 Han lèt skyer gå opp frå enden av jorda,
          han lagar lyn og regn
          og lèt vinden sleppa ut frå sine forrådskammer.
          
   
 8 Han slo dei førstefødde i Egypt,
          både menneske og dyr.
          
   
 9 Han sende teikn og under
          mot deg, Egypt,
          mot farao og alle hans tenarar.
          
   
10 Han slo mange folkeslag
          og drap mektige kongar:
          
   
11 amorittkongen Sihon,
          kong Og i Basan,
          og alle kongerike i Kanaan.
          
   
12 Han gav landet deira til eigedom,
          til eigedom for Israel, sitt folk.
          
   
13 Herren er ditt namn til evig tid,
           Herren skal du kallast frå slekt til slekt.
          
   
14 For Herren vil skaffa folket sitt rett
          og ha medkjensle med sine tenarar.
          
   
15 Gudebileta til folka er sølv og gull,
          menneskehender har laga dei.
          
   
16 Dei har munn, men kan ikkje tala,
          dei har auge, men kan ikkje sjå.
          
   
17 Dei har øyre, men kan ikkje høyra,
          det er ikkje ande i deira munn.
          
   
18 Slik blir også dei som lagar dei,
          og alle som set si lit til dei.
          
   
19 Velsign Herren, Israels hus!
          Velsign Herren, Arons hus!
          
   
20 Velsign Herren, Levis hus!
          Velsign Herren, de som fryktar han.
          
   
21 Velsigna er Herren frå Sion,
          han som bur i Jerusalem.
          Halleluja!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

08. desember 2022

Dagens bibelord

Jesaja 40,1–5

Les i nettbibelen

1Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. 2Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. ... Vis hele teksten

1Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. 2Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. 3En røst roper: Rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud! 4Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. 5Herrens herlighet skal åpenbare seg, alle mennesker skal sammen se det. For Herrens munn har talt.

Dagens bibelord

Jesaja 40,1–5

Les i nettbibelen

1Trøyst, trøyst mitt folk, seier dykkar Gud. 2Tal til Jerusalems hjarte og rop til henne at hennar strid er fullført, at hennar skuld er betalt, at ho har fått dobbelt av Herrens hand for alle sine synder. ... Vis hele teksten

1Trøyst, trøyst mitt folk, seier dykkar Gud. 2Tal til Jerusalems hjarte og rop til henne at hennar strid er fullført, at hennar skuld er betalt, at ho har fått dobbelt av Herrens hand for alle sine synder. 3Ei røyst ropar: Rydd Herrens veg i ørkenen, jamn ut i øydemarka ein veg for vår Gud! 4Kvar dal skal hevast, kvart fjell og kvar haug skal senkast. Bakkete land skal bli til slette og kollane til flat mark. 5Herrens herlegdom skal openberra seg, alle menneske skal saman sjå det. For Herrens munn har tala.

Dagens bibelord

Jesaja 40,1–5

Les i nettbibelen

1Jeđđejehket, jeđđejehket mu álbmoga, cealká din Ipmil. 2Sárdnot ustitlaččat Jerusalemii, muitalehket dasa ahte dan šlávvavuohta lea nohkan, ahte dan vealgi lea máksojuvvon, ahte Hearrá lea ráŋggáštan dan guovttegeardásaččat buot dan suttuid dihte. ... Vis hele teksten

1Jeđđejehket, jeđđejehket mu álbmoga, cealká din Ipmil. 2Sárdnot ustitlaččat Jerusalemii, muitalehket dasa ahte dan šlávvavuohta lea nohkan, ahte dan vealgi lea máksojuvvon, ahte Hearrá lea ráŋggáštan dan guovttegeardásaččat buot dan suttuid dihte. 3Jietna čuorvu: Ráhkadehket Hearrái geainnu meahccái, dássejehket ávdin eatnamii geainnu min Ipmilii! 4Leagit bajiduvvojit, várit ja dievát vuoliduvvojit. Luohkkás eatnamat šaddet jalgadassan, ráhpes báikkit duolba eanamin. 5Hearrá hearvásvuohta almmustuvvá, ja buohkat ožžot oaidnit dan. Ná Hearrá lea sárdnon.