Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
135Halleluja!
          Lovsyng Herrens namn,
          syng lovsong, Herrens tenarar,
          
   
 2 de som står i Herrens hus,
          i føregardane til vår Guds hus!
          
   
 3 Pris Herren, for Herren er god,
          lovsyng hans namn, for det er herleg!
          
   
 4 Herren har valt ut Jakob,
          gjort Israel til sin eigedom.
          
   
 5 Eg veit at Herren er stor,
          vår Herre er større enn alle gudar.
          
   
 6 Alt Herren vil, det gjer han,
          i himmelen og på jorda,
          i havet og i alle djup.
          
   
 7 Han lèt skyer gå opp frå enden av jorda,
          han lagar lyn og regn
          og lèt vinden sleppa ut frå sine forrådskammer.
          
   
 8 Han slo dei førstefødde i Egypt,
          både menneske og dyr.
          
   
 9 Han sende teikn og under
          mot deg, Egypt,
          mot farao og alle hans tenarar.
          
   
10 Han slo mange folkeslag
          og drap mektige kongar:
          
   
11 amorittkongen Sihon,
          kong Og i Basan,
          og alle kongerike i Kanaan.
          
   
12 Han gav landet deira til eigedom,
          til eigedom for Israel, sitt folk.
          
   
13 Herren er ditt namn til evig tid,
           Herren skal du kallast frå slekt til slekt.
          
   
14 For Herren vil skaffa folket sitt rett
          og ha medkjensle med sine tenarar.
          
   
15 Gudebileta til folka er sølv og gull,
          menneskehender har laga dei.
          
   
16 Dei har munn, men kan ikkje tala,
          dei har auge, men kan ikkje sjå.
          
   
17 Dei har øyre, men kan ikkje høyra,
          det er ikkje ande i deira munn.
          
   
18 Slik blir også dei som lagar dei,
          og alle som set si lit til dei.
          
   
19 Velsign Herren, Israels hus!
          Velsign Herren, Arons hus!
          
   
20 Velsign Herren, Levis hus!
          Velsign Herren, de som fryktar han.
          
   
21 Velsigna er Herren frå Sion,
          han som bur i Jerusalem.
          Halleluja!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. ... Vis hele teksten

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.