Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sálmmaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Sálbma 139
139Koarrajođiheaddjái. Davida sálbma.
        
          Hearrá, don guorahalat mu ja dovddat mu.
          
   
 2 Jos mun čohkkán dahje čuoččun,
          de don dieđát dan,
          guhkkin juo don árvidat mu jurdagiid.
          
   
 3 Jos mun váccán dahje veallán,
          de don oainnát dan,
          don dovddat buot mu geainnuid.
          
   
 4 Hearrá, ovdal go mus lea sátni
          njuokčama alde,
          de don dieđát maid mun áiggun dadjat.
          
   
 5 Don birastahtát mu juohke bealde,
          mun lean du gieđas.
          
   
 6 Dat diehtu lea munnje menddo ovddolaš,
          mun in nagot ipmirdit dan.
          
   
 7 Gosa galggan mun mannat
          du Vuoiŋŋa ovddas eret?
          Gosa galggan mun báhtarit
          du muođuid ovddas eret?
          
   
 8 Jos mun manan bajás albmái,
          de don leat doppe,
          jos lážán oađđinsaji jábmiidáibmui,
          de don leat doppenai.
          
   
 9 Jos mun girdilivččen iđitroađi soajáiguin
          ja seivvošin ábi olggumus ravdii,
          
   
10 de doppege don fáhtešit mu,
          du olgeš giehta doalašii mu.
          
   
11 Jos mun dajašin:
          “Vare seavdnjadas čiegašii mu
          ja čuovga mu birra šattašii idjan”,
          
   
12 de dutnje seavdnjadas ii leat seavdnjat,
          muhto idja lea čuovgat dego beaivi,
          seavdnjadasge nugo čuovga.
          
   
13 Don sivdnidit mu monimuččaid,
          don gođđet mu eadnán goaŧus.
          
   
14 Mun giittán du go lean sivdniduvvon
          nu ovddolaš láhkái.
          Du dagut leat ovddolaččat,
          dan mun dieđán bures.
          
   
15 Mu dávttit eai lean čihkkojuvvon
          du čalmmiin
          go mun sivdniduvvojin čiegusvuođas,
          go mun hábmejuvvojin
          eatnama čiekŋalasas.
          
   
16 Don čalmmit oidne mu juo dalle
          go mun ledjen ohki,
          buot mu beaivvit ledje čállojuvvon du girjái
          ovdal go dain oktage lei boahtán.
          
   
17 Man mávssolaččat du jurdagat
          leat munnje, Ipmil,
          man stuoris daid lohku!
          
   
18 Jos mun lohkagoađán daid,
          de dat leat eambbo go sáttočalmmit,
          ja jos gearggan lohkamis,
          de mun lean ain du luhtte.
          
   
19 Ipmil, vare don gottášit
          ipmilmeahttumiid!
          Gáidoset sorbmejeaddjit mus eret!
          
   
20 Sii sárdnot behtolaččat du birra,
          du vašálaččat atnet du nama duššálažžan.
          
   
21 Mun vašuhan du vašálaččaid, Hearrá,
          mun fasttášan sin guđet čuožžilit du vuostá.
          
   
22 Olles vašiin mun vašuhan sin,
          sii leat mu vašálaččat.
          
   
23 Suokkar mu, Ipmil,
          ja dovdda mu váimmu,
          geahččal mu ja dovdda mu jurdagiid.
          
   
24 Geahča leango mun bahás geainnus,
          ja láide mu agálašvuođa geidnui.
< Forrige kapittelNeste kapittel >