Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
139Til korleiaren. Av David. Ein salme.
        
           Herre, du ransakar meg og du veit –
          
   
 2 du veit om eg sit eller står,
          på lang avstand kjenner du mine tankar.
          
   
 3 Om eg går eller ligg, ser du det,
          du kjenner alle mine vegar.
          
   
 4 Før eg har eit ord på tunga, Herre,
          kjenner du det fullt ut.
          
   
 5 Bakfrå og framanfrå omgjev du meg,
          du har lagt di hand på meg.
          
   
 6 Det er eit under eg ikkje skjønar,
          det er så høgt at eg ikkje kan fatta det.
          
   
 7 Kvar skulle eg gå frå din pust,
          kvar kunne eg rømma frå ditt andlet?
          
   
 8 Stig eg opp til himmelen, er du der,
          legg eg meg i dødsriket, er du der òg.
          
   
 9 Tek eg soloppgangens venger
          og slår meg ned der havet endar,
          
   
10 då fører di hand meg jamvel der,
          di høgre hand held meg fast.
          
   
11 Eg kan seia: «Lat mørkret løyna meg
          og lyset omkring meg bli natt.»
          
   
12 Men mørkret er ikkje mørkt for deg,
          natta er lys som dagen, mørkret er som lyset.
          
   
13 For du har skapt mine nyrer,
          du har vove meg i mors liv.
          
   
14 Eg takkar deg for at eg er så underfullt laga.
          Underfulle er dine verk, det veit eg godt.
          
   
15 Knoklane mine var ikkje skjulte for deg
          då eg vart laga i løynd og voven djupt i jorda.
          
   
16 Auga dine såg meg då eg var eit foster.
          Alle dagar er skrivne opp i di bok,
          dei fekk form før éin av dei var komen.
          
   
17 Dine tankar, Gud, er dyrebare for meg,
          summen av dei er ufatteleg!
          
   
18 Tel eg dei, er dei tallause som sand,
          blir eg ferdig, er eg enno hos deg.
          
   
19 Gud, om du ville drepa den lovlause,
          om drapsmennene veik frå meg!
          
   
20 Dei talar svikefullt om deg,
          fiendane dine sver falskt.
          
   
21 Herre, eg hatar dei som hatar deg,
          og avskyr dei som står deg imot!
          
   
22 Eg hatar dei med eit grenselaust hat,
          dei har vorte mine fiendar.
          
   
23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjarte,
          prøv meg og kjenn mine tankar!
          
   
24 Sjå om eg følgjer avgudsveg,
          og lei meg på den evige vegen!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

08. desember 2022

Dagens bibelord

Jesaja 40,1–5

Les i nettbibelen

1Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. 2Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. ... Vis hele teksten

1Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. 2Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. 3En røst roper: Rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud! 4Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. 5Herrens herlighet skal åpenbare seg, alle mennesker skal sammen se det. For Herrens munn har talt.

Dagens bibelord

Jesaja 40,1–5

Les i nettbibelen

1Trøyst, trøyst mitt folk, seier dykkar Gud. 2Tal til Jerusalems hjarte og rop til henne at hennar strid er fullført, at hennar skuld er betalt, at ho har fått dobbelt av Herrens hand for alle sine synder. ... Vis hele teksten

1Trøyst, trøyst mitt folk, seier dykkar Gud. 2Tal til Jerusalems hjarte og rop til henne at hennar strid er fullført, at hennar skuld er betalt, at ho har fått dobbelt av Herrens hand for alle sine synder. 3Ei røyst ropar: Rydd Herrens veg i ørkenen, jamn ut i øydemarka ein veg for vår Gud! 4Kvar dal skal hevast, kvart fjell og kvar haug skal senkast. Bakkete land skal bli til slette og kollane til flat mark. 5Herrens herlegdom skal openberra seg, alle menneske skal saman sjå det. For Herrens munn har tala.

Dagens bibelord

Jesaja 40,1–5

Les i nettbibelen

1Jeđđejehket, jeđđejehket mu álbmoga, cealká din Ipmil. 2Sárdnot ustitlaččat Jerusalemii, muitalehket dasa ahte dan šlávvavuohta lea nohkan, ahte dan vealgi lea máksojuvvon, ahte Hearrá lea ráŋggáštan dan guovttegeardásaččat buot dan suttuid dihte. ... Vis hele teksten

1Jeđđejehket, jeđđejehket mu álbmoga, cealká din Ipmil. 2Sárdnot ustitlaččat Jerusalemii, muitalehket dasa ahte dan šlávvavuohta lea nohkan, ahte dan vealgi lea máksojuvvon, ahte Hearrá lea ráŋggáštan dan guovttegeardásaččat buot dan suttuid dihte. 3Jietna čuorvu: Ráhkadehket Hearrái geainnu meahccái, dássejehket ávdin eatnamii geainnu min Ipmilii! 4Leagit bajiduvvojit, várit ja dievát vuoliduvvojit. Luohkkás eatnamat šaddet jalgadassan, ráhpes báikkit duolba eanamin. 5Hearrá hearvásvuohta almmustuvvá, ja buohkat ožžot oaidnit dan. Ná Hearrá lea sárdnon.