Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sálmmaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Sálbma 140
140Koarrajođiheaddjái. Davida sálbma.
          
   
 2 Hearrá, gájo mu bahás olbmuin,
          gáhtte mu veahkaválddálaš olbmáin,
          
   
 3 dain geaid váimmus leat bahás jurdagat,
          geat juohke beaivvi leat hástimin riidui.
          
   
 4 Sii leat sadján njuokčameaset
          bastilin dego guovddi njuovčča,
          gearbmašmirko sis lea baksamiin.
          
   
 5 Hearrá, várjal mu
          ipmilmeahttumiid gieđas,
          gáhtte mu veahkaválddálaččain
          geat dáhttot jorralahttit mu.
          
   
 6 Čeavlás olbmot leat bidjan
          gielaid ja báttiid mu várás,
          suohpáhis olbmát leat njulgen fierpmi
          mu geainnu rastá,
          čiehkan bivdosiid mu bálgá gurrii.
          
   
 7 Mun luohtán dutnje, Hearrá,
          don leat mu Ipmil,
          guldal maid mun ánun dus.
          
   
 8 Hearrá, don leat mu veagalaš beasti,
          du giehta suodjala mu soađis.
          
   
 9 Hearrá, ale suova ipmilmeahttumiid
          sávaldagaid ollašuvvat,
          daga duššin sin áigumušaid.
          
   
10 Ale suova vuoitit daid
          geat čoagganit mu birra,
          divtte sin áitagiid deaividit sin iežaset.
          
   
11 Divtte áhcagas hilaid gahččat sin ala,
          hoigat sin rokkiide
          main sii eai beasa bajás.
          
   
12 Dat gii sárdnu sealggebealde,
          ii oaččo eallit eatnamis.
          Vare oasehisvuohta deaividivččii
          veahkaválddálačča,
          vare lihkohisvuođat
          časkkášedje su eatnamii.
          
   
13 Mun dieđán ahte don, Hearrá,
          veahkehat váivváša,
          don doaimmahat vártnuhis olbmui
          vuoigatvuođa.
          
   
14 Vanhurskásat rámidit du nama,
          vuoigatlaš olbmot ožžot ássat du lahka.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.