Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
141Ein salme av David.
        
           Herre, eg ropar til deg. Skund deg til meg!
          Lytt når eg ropar!
          
   
 2 Lat mi bøn vera røykjelse for deg,
          mine opplyfte hender eit kveldsoffer.
          
   
 3 Herre, set vakt for min munn,
          vern mine leppers dør!
          
   
 4 Bøy ikkje mitt hjarte mot det vonde,
          mot lovlaus gjerning saman med dei som gjer urett!
          Den utsøkte maten deira vil eg ikkje smaka.
          
   
 5 Lat ein rettferdig slå meg, det er kjærleik.
          Lat han refsa meg, det er olje på mitt hovud,
          slikt avviser eg ikkje.
          Men mi bøn står stadig mot deira vondskap.
          
   
 6 Dommarane deira skal støytast nedover berget,
          dei skal høyra at orda mine var gode.
          
   
 7 Knoklane våre ligg strødde ved gapet til dødsriket
          som når ein pløyer og velter opp jord.
          
   
 8 Gud Herre, auga mine er vende mot deg,
          eg søkjer tilflukt hos deg.
          Riv ikkje vekk livet mitt!
          
   
 9 Vern meg frå snara dei set for meg,
          for fellene til dei som gjer urett!
          
   
10 Lat dei urettferdige falla i eige garn
          medan eg går rett forbi.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.