Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sálmmaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Sálbma 143
143Davida sálbma.
        
          Hearrá, gula go mun rohkadalan,
          guldal mu njuoras átnuma!
          Vástit munnje, donhan leat
          oskkáldas ja vanhurskkis!
          
   
 2 Ale doalvvo bálvaleaddját
          dubmejuvvot,
          dasgo ii oktage leat du ovddas vanhurskkis.
          
   
 3 Vašálaš doarrádallá mu,
          ja časká mu eatnamii.
          Son bidjá mu ássat seavdnjadasas,
          dego áigá juo jápmán olbmot.
          
   
 4 Mu vuoigŋa vuoimmehuvvá,
          mu váibmu stirdu balus.
          
   
 5 Mun muittašan dološ beivviid,
          smiehtadan buot du daguid,
          suokkardan du gieđaid dujiid.
          
   
 6 Mun geaigguhan gieđaid du beallái,
          mu siellu áibbaša du
          dego goikan eanan čázi.
          
   
 7 Vástit munnje, Hearrá!
          Doama vástidit, mu vuoigŋa roahppána.
          Ale čiega mus muođuidat,
          aman šaddat daid láhkásažžan
          geat leat mannan hávdái.
          
   
 8 Divtte mu muosáhit
          du oskkáldasvuođa iđidiid,
          dasgo mun dorvvastan dutnje!
          Čájet munnje geainnu man galggan vádjolit,
          danin go mun bijan doaivvu dutnje.
          
   
 9 Hearrá, beastte mu mu vašálaččain!
          Mun ozan suoji du luhtte.
          
   
10 Oahpat mu ollašuhttit du dáhtu,
          dasgo don leat mu Ipmil.
          Vare du buorre Vuoigŋa láidešii mu
          dássidis eatnama mielde.
          
   
11 Namat dihte, Hearrá, atte mu eallit!
          Doalvvo mu olggos áŧestusas,
          don guhte leat vuoigatlaš!
          
   
12 Duššat mu vašálaččaid,
          don guhte leat oskkáldas!
          Heavat buohkaid geat bivdet mu heakka,
          dasgo mun lean du bálvaleaddji.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.