Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
144Av David.
        
          Velsigna er Herren, mitt berg,
          han som lærer opp hendene mine til strid
          og fingrane til krig.
          
   
 2 Han er mi miskunn, mi borg og mitt vern,
          han er min utfriar og mitt skjold.
          Eg søkjer tilflukt hos han,
          han legg folket mitt under meg!
          
   
 3 Herre, kva er vel eit menneske,
          sidan du vil kjenna det,
          eit menneskebarn, sidan du tenkjer på det?
          
   
 4 Mennesket liknar ein pust,
          våre dagar er som ein flyktande skugge.
          
   
 5 Herre, bøy din himmel og stig ned,
          rør ved fjella så det ryk av dei!
          
   
 6 Lat lynet blinka og sprei dei!
          Skyt pilene dine og skrem dei!
          
   
 7 Rett ut handa frå det høge,
          fri meg og berg meg frå veldige vatn,
          frå handa til framande.
          
   
 8 Med munnen talar dei tomme ord,
          med høgre handa opplyft sver dei falskt.
          
   
 9 Gud, eg vil syngja ein ny song
          og spela for deg på tistrengja harpe.
          
   
10 Du gjev kongar siger
          og friar sin tenar David frå det vonde sverdet.
          
   
11 Fri meg og berg meg frå handa til framande.
          Med munnen talar dei tomme ord,
          med høgre handa opplyft sver dei falskt.
          
   
12 Alt som unge liknar sønene våre høgvaksne planter.
          Døtrene er som beresøyler skorne ut for eit palass.
          
   
13 Då blir forrådskammera fulle,
          dei bognar av alle slag mat.
          Sauene våre ute i marka
          aukar til tusen, ja, mange tusen.
          
   
14 Då blir kyrne våre feite.
          Ingen bryt ut, og ingen blir borte.
          Inga klage lyder på torga.
          
   
15 Sælt er det folket som har det slik,
          sælt er det folket som har Herren til Gud!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.