Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
144Av David.
        
          Velsigna er Herren, mitt berg,
          han som lærer opp hendene mine til strid
          og fingrane til krig.
          
   
 2 Han er mi miskunn, mi borg og mitt vern,
          han er min utfriar og mitt skjold.
          Eg søkjer tilflukt hos han,
          han legg folket mitt under meg!
          
   
 3 Herre, kva er vel eit menneske,
          sidan du vil kjenna det,
          eit menneskebarn, sidan du tenkjer på det?
          
   
 4 Mennesket liknar ein pust,
          våre dagar er som ein flyktande skugge.
          
   
 5 Herre, bøy din himmel og stig ned,
          rør ved fjella så det ryk av dei!
          
   
 6 Lat lynet blinka og sprei dei!
          Skyt pilene dine og skrem dei!
          
   
 7 Rett ut handa frå det høge,
          fri meg og berg meg frå veldige vatn,
          frå handa til framande.
          
   
 8 Med munnen talar dei tomme ord,
          med høgre handa opplyft sver dei falskt.
          
   
 9 Gud, eg vil syngja ein ny song
          og spela for deg på tistrengja harpe.
          
   
10 Du gjev kongar siger
          og friar sin tenar David frå det vonde sverdet.
          
   
11 Fri meg og berg meg frå handa til framande.
          Med munnen talar dei tomme ord,
          med høgre handa opplyft sver dei falskt.
          
   
12 Alt som unge liknar sønene våre høgvaksne planter.
          Døtrene er som beresøyler skorne ut for eit palass.
          
   
13 Då blir forrådskammera fulle,
          dei bognar av alle slag mat.
          Sauene våre ute i marka
          aukar til tusen, ja, mange tusen.
          
   
14 Då blir kyrne våre feite.
          Ingen bryt ut, og ingen blir borte.
          Inga klage lyder på torga.
          
   
15 Sælt er det folket som har det slik,
          sælt er det folket som har Herren til Gud!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. desember 2022

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? ... Vis hele teksten

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 25Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i praktfulle klær og lever i luksus, bor i slott. 26Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 27Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 28Jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? ... Vis hele teksten

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? 25Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann kledd i fine klede? Dei som er staseleg kledde og lever i overflod, held til i slotta sine. 26Men kva gjekk de ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet! 27Det er om han dette står skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 28Eg seier dykk: Ingen av dei som er fødde av kvinner, er større enn Johannes. Men sjølv den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? ... Vis hele teksten

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? 25Vai maid dii vulggiidet oaidnit? Čábbát gárvodan olbmágo? Dat geat gárvodit hearvás biktasiid ja ellet badjelmearálašvuođas, ásset šloahtain. 26Maid dii vulggiidet oaidnit? Profehtago? Profehta fal, ja mun cealkkán didjiide: Son lea eambbo go profehta. 27Son lea dat gean birra lea čállojuvvon: Mun vuolggahan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 28Mun cealkkán didjiide: Ii oktage gii lea riegádan nissonis, leat stuorit go Johannes, muhto buot uhcimusge Ipmila riikkas lea stuorit go son.