Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
145Ein lovsong av David.
        
          א Eg vil opphøgja deg, min Gud og konge,
          og velsigna namnet ditt til evig tid.
          
   
 2 ב Eg vil velsigna deg kvar dag
          og lovsyngja namnet ditt til evig tid.
          
   
 3 ג Stor er Herren og verdig lov og pris,
          stordomen hans kan ingen granska.
          
   
 4 ד Slekt etter slekt prisar dine gjerningar
          og fortel om dine storverk.
          
   
 5 ה Eg grundar på din høge herlegdom og di ære
          og på dine underfulle ord.
          
   
 6 ו Dei talar om dine sterke og skremmande gjerningar,
          eg fortel om dine storverk.
          
   
 7 ז Dei lèt gjetordet gå om alt det gode du gjer,
          og jublar over di rettferd.
          
   
 8 ח Herren er nådig og mild,
          sein til vreide og rik på miskunn.
          
   
 9 ט Herren er god mot alle,
          mild mot alt han har skapt.
          
   
10 י Alle dine skapningar prisar deg, Herre,
          dine trugne velsignar deg.
          
   
11 כ Dei fortel om di herlege kongsmakt
          og talar om ditt velde.
          
   
12 ל Dei lèt menneske læra å kjenna ditt velde,
          di strålande kongsmakt.
          
   
13 מ Du er konge gjennom alle tider,
          du herskar frå slekt til slekt.
        
          נ * Herren er påliteleg i alt han seier,
          trufast i alt han gjer.•
          
   
14 ס Herren støttar alle som fell,
          og reiser alle nedbøygde opp.
          
   
15 ע Alle auge ventar på deg,
          og du gjev dei mat i rett tid.
          
   
16 פ Du opnar di hand
          og mettar alt levande med det gode.
          
   
17 צ Herren er rettferdig på alle sine vegar,
          trufast i alt han gjer.
          
   
18 ק Herren er nær alle som kallar på han,
          alle som kallar på han i sanning.
          
   
19 ר Til dei som fryktar han, gjev han det dei ønskjer,
          han høyrer deira rop og frelser dei.
          
   
20 ש Herren vaktar alle som elskar han,
          men utryddar alle lovlause.
          
   
21 ת Min munn skal lovprisa Herren,
          alt som lever, skal velsigna hans heilage namn til evig tid.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juni 2023

Dagens bibelord

Galaterne 3,23–29

Les i nettbibelen

23Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. 24Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. 25Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. ... Vis hele teksten

23Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. 24Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. 25Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. 26For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. 27Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. 28Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. 29Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

Dagens bibelord

Galatarane 3,23–29

Les i nettbibelen

23Før trua kom, vart vi haldne i varetekt under lova; vi var innestengde heilt til den trua som skulle koma, vart openberra. 24Slik var lova vaktaren vår til Kristus kom, for at vi skulle seiast rettferdige ved tru. ... Vis hele teksten

23Før trua kom, vart vi haldne i varetekt under lova; vi var innestengde heilt til den trua som skulle koma, vart openberra. 24Slik var lova vaktaren vår til Kristus kom, for at vi skulle seiast rettferdige ved tru. 25Men no når trua er komen, er vi ikkje lenger under vaktaren. 26De er alle Guds born ved trua, i Kristus Jesus. 27For alle de som er døypte til Kristus, har kledd dykk i Kristus. 28Her er ikkje jøde eller grekar, her er ikkje slave eller fri, her er ikkje mann og kvinne. De er alle éin i Kristus Jesus. 29Og høyrer de Kristus til, då er de Abrahams ætt og arvingar etter lovnaden.

Dagens bibelord

Galatarane 3,23–29

Les i nettbibelen

23Ovdal go osku bođii, de mii leimmet lága geahču vuolde ja dan fáŋggat dassážii go osku almmustuvvá. 24Nu láhka lei min bagadeaddji Kristusa boahtima rádjái, vai mii šattašeimmet vanhurskkisin oskku bokte. ... Vis hele teksten

23Ovdal go osku bođii, de mii leimmet lága geahču vuolde ja dan fáŋggat dassážii go osku almmustuvvá. 24Nu láhka lei min bagadeaddji Kristusa boahtima rádjái, vai mii šattašeimmet vanhurskkisin oskku bokte. 25Muhto dál go osku lea boahtán, de mii eat leat šat bagadeaddji vuolde. 26Dii lehpet buohkat Ipmila mánát, go oskubehtet Kristus Jesusii. 27Buohkat dii geat lehpet gásttašuvvon Kristusii, lehpet gárvodan Kristusa. 28Dás ii leat juvddálaš iige greikalaš, ii šlávva iige friddja, ii olmmái iige nisson, dasgo dii buohkat lehpet okta Kristus Jesusis. 29Ja jos dii gullabehtet Kristusii, de dii lehpet Abrahama nálli ja árbbolaččat lohpádusa mielde.