Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Salmane

Kapittel 145
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Forrige kapittelNeste kapittel
145Ein lovsong av David.
        
          א Eg vil opphøgja deg, min Gud og konge,
          og velsigna namnet ditt til evig tid.
          
   
 2 ב Eg vil velsigna deg kvar dag
          og lovsyngja namnet ditt til evig tid.
          
   
 3 ג Stor er Herren og verdig lov og pris,
          stordomen hans kan ingen granska.
          
   
 4 ד Slekt etter slekt prisar dine gjerningar
          og fortel om dine storverk.
          
   
 5 ה Eg grundar på din høge herlegdom og di ære
          og på dine underfulle ord.
          
   
 6 ו Dei talar om dine sterke og skremmande gjerningar,
          eg fortel om dine storverk.
          
   
 7 ז Dei lèt gjetordet gå om alt det gode du gjer,
          og jublar over di rettferd.
          
   
 8 ח Herren er nådig og mild,
          sein til vreide og rik på miskunn.
          
   
 9 ט Herren er god mot alle,
          mild mot alt han har skapt.
          
   
10 י Alle dine skapningar prisar deg, Herre,
          dine trugne velsignar deg.
          
   
11 כ Dei fortel om di herlege kongsmakt
          og talar om ditt velde.
          
   
12 ל Dei lèt menneske læra å kjenna ditt velde,
          di strålande kongsmakt.
          
   
13 מ Du er konge gjennom alle tider,
          du herskar frå slekt til slekt.
        
          נ * Herren er påliteleg i alt han seier,
          trufast i alt han gjer.•
          
   
14 ס Herren støttar alle som fell,
          og reiser alle nedbøygde opp.
          
   
15 ע Alle auge ventar på deg,
          og du gjev dei mat i rett tid.
          
   
16 פ Du opnar di hand
          og mettar alt levande med det gode.
          
   
17 צ Herren er rettferdig på alle sine vegar,
          trufast i alt han gjer.
          
   
18 ק Herren er nær alle som kallar på han,
          alle som kallar på han i sanning.
          
   
19 ר Til dei som fryktar han, gjev han det dei ønskjer,
          han høyrer deira rop og frelser dei.
          
   
20 ש Herren vaktar alle som elskar han,
          men utryddar alle lovlause.
          
   
21 ת Min munn skal lovprisa Herren,
          alt som lever, skal velsigna hans heilage namn til evig tid.
Note : Sal 145 er ein alfabetsalme. >25,1.
Sal 145,13 viser til Sal 10,16+, Dan 4,3-34, Dan 6,27, Dan 7,14
Note : Herren … gjer: Orda manglar i dei fleste hebr. handskrifter, men finst i eit handskrift frå =Qumran og i =Septuaginta.
Forrige kapittelNeste kapittel

25. februar 2021

Dagens Bibelord

Matteus 15,21–28

Les i nettbibelen

21Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. 22En kanaaneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte: «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg! Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» ... Vis hele teksten

21Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. 22En kanaaneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte: «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg! Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» 23Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba ham: «Bli ferdig med henne, hun roper etter oss.» 24Men han svarte: «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus.» 25Da kom hun og kastet seg ned for ham og sa: «Herre, hjelp meg!» 26Han svarte: «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» 27«Det er sant, Herre», sa kvinnen, «men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» 28Da sa Jesus til henne: «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» Og datteren ble frisk fra samme stund.