Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
147Halleluja!
          Det er godt å spela for vår Gud,
          det er herleg, det er rett å syngja lovsong.
          
   
 2 Herren byggjer Jerusalem
          og samlar Israels spreidde folk.
          
   
 3 Han lækjer dei som har eit sundbrote hjarte,
          og bind om såra deira.
          
   
 4 Han veit kor mange stjernene er,
          og gjev alle namn.
          
   
 5 Vår Herre er stor og rik på kraft,
          hans forstand er utan grenser.
          
   
 6 Herren held dei hjelpelause oppe,
          men bøyer dei urettferdige til jorda.
          
   
 7 Syng lovsong for Herren,
          spel på lyre for vår Gud.
          
   
 8 Han dekkjer himmelen med skyer,
          syter for regn til jorda
          og lèt graset spira på fjella.
          
   
 9 Han gjev føde til dyra,
          til ramnungane som ropar.
          
   
10 Han bryr seg ikkje om hestens kraft
          og gleder seg ikkje over mannens musklar.
          
   
11 Herren gleder seg over dei som fryktar han
          og ventar på hans miskunn.
          
   
12 Syng Herrens pris, Jerusalem,
          Sion, lovsyng din Gud!
          
   
13 Han gjer portbommane dine sterke
          og velsignar borna i byen.
          
   
14 Han gjev fred i landet,
          han mettar deg med det beste kveitekornet.
          
   
15 Han sender sin bodskap til jorda,
          snøgt spring hans ord.
          
   
16 Han lèt snøen falla som ull,
          han strør ut rim som oske.
          
   
17 Han kastar hagl som smular,
          kven kan stå seg mot hans kulde?
          
   
18 Så sender han sitt ord, og alt smeltar,
          han pustar, og vatnet strøymer.
          
   
19 Han kunngjorde sitt ord for Jakob,
          sine forskrifter og lover for Israel.
          
   
20 Slik gjorde han ikkje for noko anna folk,
          dei kjenner ikkje hans lover.
          Halleluja!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. desember 2022

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? ... Vis hele teksten

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 25Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i praktfulle klær og lever i luksus, bor i slott. 26Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 27Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 28Jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? ... Vis hele teksten

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? 25Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann kledd i fine klede? Dei som er staseleg kledde og lever i overflod, held til i slotta sine. 26Men kva gjekk de ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet! 27Det er om han dette står skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 28Eg seier dykk: Ingen av dei som er fødde av kvinner, er større enn Johannes. Men sjølv den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? ... Vis hele teksten

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? 25Vai maid dii vulggiidet oaidnit? Čábbát gárvodan olbmágo? Dat geat gárvodit hearvás biktasiid ja ellet badjelmearálašvuođas, ásset šloahtain. 26Maid dii vulggiidet oaidnit? Profehtago? Profehta fal, ja mun cealkkán didjiide: Son lea eambbo go profehta. 27Son lea dat gean birra lea čállojuvvon: Mun vuolggahan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 28Mun cealkkán didjiide: Ii oktage gii lea riegádan nissonis, leat stuorit go Johannes, muhto buot uhcimusge Ipmila riikkas lea stuorit go son.