Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
147Halleluja!
          Det er godt å spela for vår Gud,
          det er herleg, det er rett å syngja lovsong.
          
   
 2 Herren byggjer Jerusalem
          og samlar Israels spreidde folk.
          
   
 3 Han lækjer dei som har eit sundbrote hjarte,
          og bind om såra deira.
          
   
 4 Han veit kor mange stjernene er,
          og gjev alle namn.
          
   
 5 Vår Herre er stor og rik på kraft,
          hans forstand er utan grenser.
          
   
 6 Herren held dei hjelpelause oppe,
          men bøyer dei urettferdige til jorda.
          
   
 7 Syng lovsong for Herren,
          spel på lyre for vår Gud.
          
   
 8 Han dekkjer himmelen med skyer,
          syter for regn til jorda
          og lèt graset spira på fjella.
          
   
 9 Han gjev føde til dyra,
          til ramnungane som ropar.
          
   
10 Han bryr seg ikkje om hestens kraft
          og gleder seg ikkje over mannens musklar.
          
   
11 Herren gleder seg over dei som fryktar han
          og ventar på hans miskunn.
          
   
12 Syng Herrens pris, Jerusalem,
          Sion, lovsyng din Gud!
          
   
13 Han gjer portbommane dine sterke
          og velsignar borna i byen.
          
   
14 Han gjev fred i landet,
          han mettar deg med det beste kveitekornet.
          
   
15 Han sender sin bodskap til jorda,
          snøgt spring hans ord.
          
   
16 Han lèt snøen falla som ull,
          han strør ut rim som oske.
          
   
17 Han kastar hagl som smular,
          kven kan stå seg mot hans kulde?
          
   
18 Så sender han sitt ord, og alt smeltar,
          han pustar, og vatnet strøymer.
          
   
19 Han kunngjorde sitt ord for Jakob,
          sine forskrifter og lover for Israel.
          
   
20 Slik gjorde han ikkje for noko anna folk,
          dei kjenner ikkje hans lover.
          Halleluja!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.