Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
148Halleluja!
          Lovsyng Herren frå himmelen,
          lov han i det høgste!
          
   
 2 Lov han, alle hans englar,
          lov han, heile hans hær!
          
   
 3 Lov han, sol og måne,
          lov han, alle lysande stjerner!
          
   
 4 Lov han, du høgste himmel,
          og vatnet over himmelen!
          
   
 5 Dei skal lova Herrens namn,
          for han baud, og dei vart skapte.
          
   
 6 Han gav dei sin stad for alltid,
          fastsette ei ordning som ikkje forgår.
          
   
 7 Lovsyng Herren frå jorda,
          store sjødyr og alle havdjup,
          
   
 8 eld og hagl, snø og skodd,
          stormvind som set hans ord i verk,
          
   
 9 fjell og alle haugar,
          frukttre og alle sedrar,
          
   
10 ville dyr og alt fe,
          krypdyr og fuglar med venger,
          
   
11 kongar på jorda og alle folk,
          stormenn og alle styresmenn på jord,
          
   
12 unge menn og jenter,
          gamle folk og gutar!
          
   
13 Dei skal lova Herrens namn,
          berre hans namn er opphøgt.
          Hans herlegdom er over himmel og jord.
          
   
14 Han har reist opp eit horn av kraft for sitt folk
          til ære for alle sine trugne,
          for Israel, folket som er han nær.
          Halleluja!
< Forrige kapittelNeste kapittel >