Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
15Ein salme av David.
        
           Herre, kven kan halda til i ditt telt,
          kven får bu på ditt heilage fjell?
          
   
 2 Den som gjer rett og er heil i si ferd
          og talar sanning frå hjartet.
          
   
 3 Han svertar ingen med tunga,
          valdar ikkje nesten sin skade
          og fører ikkje vanære over sin granne.
          
   
 4 Han ser med forakt på den som er vraka.
          Han ærar dei som fryktar Herren.
          Han bryt ikkje eiden han har svore,
          sjølv om det blir til det vonde for han sjølv.
          
   
 5 Han tek ikkje renter når han låner ut pengar.
          Han lèt seg ikkje kjøpa til skade for ein skuldfri.
        
          Den som lever slik, skal aldri vakla.
< Forrige kapittelNeste kapittel >