Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sálmmaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Sálbma 16
16Davida miktam.
        
          Várjal mu, Ipmil,
          dasgo mun dorvvastan dutnje.
          
   
 2 Mun dajan Hearrái:
          “Don leat mu Hearrá,
          mus ii leat mihkkege buriid earret du.”
          
   
 3 Eatnama bassi olbmuide
          son čájeha iežas ovddolaš ráhkisvuođa,
          
   
 4 muhto ollu leat bákčasat dain
          geat huovidit eará ipmiliid maŋŋái.
          Mun in golggat varraoaffara daidda
          inge váldde njálbmái daid namaid.
          
   
 5 Hearrá, don leat mu árbeoassi
          ja mu cearki,
          don mearridat mu vuorbbi.
          
   
 6 Mun lean ožžon iežan oasi
          čáppa eatnamis, duođaid,
          hearvás árbbi mun lean ožžon.
          
   
 7 Mun máinnun Hearrá
          guhte rávve mu,
          velá ihkkuge mun gulan su rávvagiid
          siskkildasastan.
          
   
 8 Mun muittán Hearrá álelassii.
          Go son lea mu olgeš bealde,
          de mun in goassege suoibbo.
          
   
 9 Danne mu váibmu illuda
          ja mu siellu ávvuda,
          velá mu rumašge lea oadjebas.
          
   
10 Don it hilggo mu sielu
          jábmiidáibmui,
          don it suova iežat oskkáldas
          bálvaleaddji oaidnit hávddi.
          
   
11 Don válddahalat munnje
          eallima geainnu,
          du muođuid ovddas
          lea ilu dievasvuohta,
          agálaš ávvu du olgeš gieđa bealde.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.