Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
17Ei bøn av David.
        
          Høyr, Herre, lat mi rettferd tala,
          lytt til mi bøn, høyr når eg ropar,
          leppene mine er utan svik.
          
   
 2 Frå deg må retten min koma,
          dine auge ser jo kva som er rett!
          
   
 3 Prøv mitt hjarte,
          gransk det om natta,
          prøv meg med eld!
          Du finn ikkje noko skammeleg hos meg.
          Min munn syndar ikkje.
          
   
 4 Kva menneska enn gjorde,
          vakta eg meg for vegen valdsmenn går,
          etter ditt ord.
          
   
 5 Stødig gjekk eg i dine spor,
          føtene vakla ikkje.
          
   
 6 Gud, eg ropar til deg, du som svarar.
          Vend øyret til meg og høyr mine ord!
          
   
 7 Vis di underfulle miskunn!
          Du frelser dei som flyr frå fiendar
          og søkjer tilflukt ved di høgre hand.
          
   
 8 Vakta meg som din augnestein,
          gøym meg i skuggen av dine venger
          
   
 9 for lovlause som plyndrar meg,
          for dødsfiendar som kringset meg.
          
   
10 Sitt harde hjarte har dei late att,
          med munnen talar dei hovmodige ord.
          
   
11 No omringar dei oss kvar vi går,
          dei tenkjer å slå meg til jorda.
          
   
12 Han liknar ei rovgrisk løve,
          ei ungløve som ligg på lur.
          
   
13 Reis deg, Herre!
          Gå imot han og tving han i kne!
          Fri meg frå den lovlause med ditt sverd,
          
   
14 Herre, fri meg frå menneske med di hand,
          frå menneske i verda
          som har fått si løn i livet.
          Fyll magen deira med det du har tiltenkt dei,
          så sønene blir mette
          og lèt resten gå til sine born!
          
   
15 Men frikjend skal eg få sjå ditt andlet.
          Når eg vaknar, skal eg mettast ved synet av deg.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. ... Vis hele teksten

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.