Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
17Ei bøn av David.
        
          Høyr, Herre, lat mi rettferd tala,
          lytt til mi bøn, høyr når eg ropar,
          leppene mine er utan svik.
          
   
 2 Frå deg må retten min koma,
          dine auge ser jo kva som er rett!
          
   
 3 Prøv mitt hjarte,
          gransk det om natta,
          prøv meg med eld!
          Du finn ikkje noko skammeleg hos meg.
          Min munn syndar ikkje.
          
   
 4 Kva menneska enn gjorde,
          vakta eg meg for vegen valdsmenn går,
          etter ditt ord.
          
   
 5 Stødig gjekk eg i dine spor,
          føtene vakla ikkje.
          
   
 6 Gud, eg ropar til deg, du som svarar.
          Vend øyret til meg og høyr mine ord!
          
   
 7 Vis di underfulle miskunn!
          Du frelser dei som flyr frå fiendar
          og søkjer tilflukt ved di høgre hand.
          
   
 8 Vakta meg som din augnestein,
          gøym meg i skuggen av dine venger
          
   
 9 for lovlause som plyndrar meg,
          for dødsfiendar som kringset meg.
          
   
10 Sitt harde hjarte har dei late att,
          med munnen talar dei hovmodige ord.
          
   
11 No omringar dei oss kvar vi går,
          dei tenkjer å slå meg til jorda.
          
   
12 Han liknar ei rovgrisk løve,
          ei ungløve som ligg på lur.
          
   
13 Reis deg, Herre!
          Gå imot han og tving han i kne!
          Fri meg frå den lovlause med ditt sverd,
          
   
14 Herre, fri meg frå menneske med di hand,
          frå menneske i verda
          som har fått si løn i livet.
          Fyll magen deira med det du har tiltenkt dei,
          så sønene blir mette
          og lèt resten gå til sine born!
          
   
15 Men frikjend skal eg få sjå ditt andlet.
          Når eg vaknar, skal eg mettast ved synet av deg.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. juni 2023

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 1,6–8

Les i nettbibelen

6Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» 7Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. ... Vis hele teksten

6Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» 7Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. 8Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»

Dagens bibelord

Apostelgjerningane 1,6–8

Les i nettbibelen

6Medan dei var samla, spurde dei han: «Herre, er tida komen då du vil reisa opp att riket for Israel?» 7Han svara: «Det er ikkje gjeve dykk å kjenna tider og stunder som Far har fastsett av si eiga makt. ... Vis hele teksten

6Medan dei var samla, spurde dei han: «Herre, er tida komen då du vil reisa opp att riket for Israel?» 7Han svara: «Det er ikkje gjeve dykk å kjenna tider og stunder som Far har fastsett av si eiga makt. 8Men de skal få kraft når Den heilage ande kjem over dykk, og de skal vera mine vitne i Jerusalem og heile Judea, i Samaria og heilt til enden av jorda.»

Dagens bibelord

Apostelgjerningane 1,6–8

Les i nettbibelen

6Dalle dat geat ledje čoahkis, jerre sus: “Hearrá, leago dál boahtán dat áigi go don ráhkadat ođđasis Israela riikka?” 7Son vástidii: “Ii leat din ášši diehtit áiggiid iige bottuid maid Áhčči iežas válddiin lea mearridan. ... Vis hele teksten

6Dalle dat geat ledje čoahkis, jerre sus: “Hearrá, leago dál boahtán dat áigi go don ráhkadat ođđasis Israela riikka?” 7Son vástidii: “Ii leat din ášši diehtit áiggiid iige bottuid maid Áhčči iežas válddiin lea mearridan. 8Muhto dii oažžubehtet fámu go Bassi Vuoigŋa boahtá didjiide, ja dii lehpet mu duođašteaddjit Jerusalemis, oppa Judeas ja Samarias ja gitta eatnama ravddaid rádjái.”