Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
17Ei bøn av David.
        
          Høyr, Herre, lat mi rettferd tala,
          lytt til mi bøn, høyr når eg ropar,
          leppene mine er utan svik.
          
   
 2 Frå deg må retten min koma,
          dine auge ser jo kva som er rett!
          
   
 3 Prøv mitt hjarte,
          gransk det om natta,
          prøv meg med eld!
          Du finn ikkje noko skammeleg hos meg.
          Min munn syndar ikkje.
          
   
 4 Kva menneska enn gjorde,
          vakta eg meg for vegen valdsmenn går,
          etter ditt ord.
          
   
 5 Stødig gjekk eg i dine spor,
          føtene vakla ikkje.
          
   
 6 Gud, eg ropar til deg, du som svarar.
          Vend øyret til meg og høyr mine ord!
          
   
 7 Vis di underfulle miskunn!
          Du frelser dei som flyr frå fiendar
          og søkjer tilflukt ved di høgre hand.
          
   
 8 Vakta meg som din augnestein,
          gøym meg i skuggen av dine venger
          
   
 9 for lovlause som plyndrar meg,
          for dødsfiendar som kringset meg.
          
   
10 Sitt harde hjarte har dei late att,
          med munnen talar dei hovmodige ord.
          
   
11 No omringar dei oss kvar vi går,
          dei tenkjer å slå meg til jorda.
          
   
12 Han liknar ei rovgrisk løve,
          ei ungløve som ligg på lur.
          
   
13 Reis deg, Herre!
          Gå imot han og tving han i kne!
          Fri meg frå den lovlause med ditt sverd,
          
   
14 Herre, fri meg frå menneske med di hand,
          frå menneske i verda
          som har fått si løn i livet.
          Fyll magen deira med det du har tiltenkt dei,
          så sønene blir mette
          og lèt resten gå til sine born!
          
   
15 Men frikjend skal eg få sjå ditt andlet.
          Når eg vaknar, skal eg mettast ved synet av deg.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

08. desember 2022

Dagens bibelord

Jesaja 40,1–5

Les i nettbibelen

1Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. 2Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. ... Vis hele teksten

1Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. 2Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. 3En røst roper: Rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud! 4Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. 5Herrens herlighet skal åpenbare seg, alle mennesker skal sammen se det. For Herrens munn har talt.

Dagens bibelord

Jesaja 40,1–5

Les i nettbibelen

1Trøyst, trøyst mitt folk, seier dykkar Gud. 2Tal til Jerusalems hjarte og rop til henne at hennar strid er fullført, at hennar skuld er betalt, at ho har fått dobbelt av Herrens hand for alle sine synder. ... Vis hele teksten

1Trøyst, trøyst mitt folk, seier dykkar Gud. 2Tal til Jerusalems hjarte og rop til henne at hennar strid er fullført, at hennar skuld er betalt, at ho har fått dobbelt av Herrens hand for alle sine synder. 3Ei røyst ropar: Rydd Herrens veg i ørkenen, jamn ut i øydemarka ein veg for vår Gud! 4Kvar dal skal hevast, kvart fjell og kvar haug skal senkast. Bakkete land skal bli til slette og kollane til flat mark. 5Herrens herlegdom skal openberra seg, alle menneske skal saman sjå det. For Herrens munn har tala.

Dagens bibelord

Jesaja 40,1–5

Les i nettbibelen

1Jeđđejehket, jeđđejehket mu álbmoga, cealká din Ipmil. 2Sárdnot ustitlaččat Jerusalemii, muitalehket dasa ahte dan šlávvavuohta lea nohkan, ahte dan vealgi lea máksojuvvon, ahte Hearrá lea ráŋggáštan dan guovttegeardásaččat buot dan suttuid dihte. ... Vis hele teksten

1Jeđđejehket, jeđđejehket mu álbmoga, cealká din Ipmil. 2Sárdnot ustitlaččat Jerusalemii, muitalehket dasa ahte dan šlávvavuohta lea nohkan, ahte dan vealgi lea máksojuvvon, ahte Hearrá lea ráŋggáštan dan guovttegeardásaččat buot dan suttuid dihte. 3Jietna čuorvu: Ráhkadehket Hearrái geainnu meahccái, dássejehket ávdin eatnamii geainnu min Ipmilii! 4Leagit bajiduvvojit, várit ja dievát vuoliduvvojit. Luohkkás eatnamat šaddet jalgadassan, ráhpes báikkit duolba eanamin. 5Hearrá hearvásvuohta almmustuvvá, ja buohkat ožžot oaidnit dan. Ná Hearrá lea sárdnon.