Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
19Til korleiaren. Ein salme av David.
          
   
 2 Himmelen kunngjer Guds ære,
          kvelven fortel om det hans hender har gjort.
          
   
 3 Dagen lèt sin tale strøyma til neste dag,
          natt gjev sin kunnskap til natt.
          
   
 4 Det er ikkje tale og ikkje ord.
          Stemmene kan ikkje høyrast.
          
   
 5 Men dei når ut over heile jorda,
          orda når dit verda endar.
        
          I himmelen har han reist eit telt for sola,
          
   
 6 lik ein brudgom går ho ut av sitt kammer.
          Ho gler seg som ein helt til å springa i sin bane.
          
   
 7 Ho gjer sin rundgang frå himmelrand til himmelrand,
          ingen ting er løynd for hennar glød.
          
   
 8 Herrens lov er fullkomen,
          ho gjer livet nytt.
           Herrens vitnemål står fast,
          det gjer den uvitande vis.
          
   
 9 Herrens påbod er rette,
          dei gjer hjartet glad.
           Herrens bod er klårt,
          det gjev auga lys.
          
   
10 Frykta for Herren er rein,
          ho varer til evig tid.
           Herrens dommar er sanne,
          rettferdige er dei alle.
          
   
11 Dei er meir verde enn gull,
          skinande gull i mengd,
          dei er søtare enn honning,
          ny og rennande honning.
          
   
12 Gjennom dei får din tenar åtvaring.
          Det gjev stor løn å halda dei.
          
   
13 Kven kjenner sine eigne feilsteg?
          Frikjenn meg for dei eg ikkje veit om.
          
   
14 Spar din tenar for hovmod,
          lat det ikkje få meg i si makt!
          Då er eg heil og fri for store synder.
          
   
15 Måtte orda frå min munn og tankane i mitt hjarte
          vera til glede for deg, Herre,
          min utløysar og mitt berg!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.