Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sálmmaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Sálbma 2
2Manne álbmogat stuibmidit,
          manne čearddat hutket duššálaččaid?
          
   
 2 Eatnama gonagasat čuožžilit,
          ráđđejeaddjit ráđđádallet
          gaskaneaset
          Hearrá ja su vuidojuvvon
          gonagasa vuostá:
          
   
 3 “Botkejehkot sin láhkkiid
          ja bálkestehkot sin čatnasiid!”
          
   
 4 Son gii ráđđe almmis, boagusta,
          Hearrá bilkida sin.
          
   
 5 Son sárdnu sidjiide vašis,
          son suorggaha sin buolli moaristis:
          
   
 6 “Mun lean ásahan iežan gonagasa
          Sionii, bassi várrásan.”
          
   
 7 Mun almmuhan
          maid Hearrá lea mearridan.
          Son celkkii munnje:
          “Don leat mu bárdni,
          odne mun riegádahtten du.
          
   
 8 Ánut mus, de mun attán dutnje
          álbmogiid árbin
          ja oppa eatnama opmodahkan.
          
   
 9 Don cuvket álbmogiid
          ruovdesoppiin
          ja mollet daid dego láirálihtiid.”
          
   
10 Meannudehket viisásit,
          gonagasat,
          váldet vuostá rávvagiid,
          eatnama ráđđejeaddjit!
          
   
11 Bálvalehket Hearrá baluin,
          rámidehket su doarggistemiin!
          
   
12 Cummistehket bártni,
          vai son ii moaráhuva
          ja vai dii ehpet dušša,
          dasgo su moarri cahkkana fargga.
          Ávdugasat dat geat
          dorvvastit sutnje.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.