Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Forrige kapittelNeste kapittel
2Kvifor er folkeslag i opprør?
          Kvifor grundar folka på det som er fåfengt?
          
   
 2 Kongane på jorda reiser seg,
          fyrstane slår seg saman
          mot Herren og den han har salva.
          
   
 3 «Lat oss slita sund deira lenkjer
          og kasta reipa av oss!»
          
   
 4 Han ler, han som tronar i himmelen,
          Herren spottar dei.
          
   
 5 Så talar han til dei i sin vreide,
          i sin harme slår han dei med redsle:
          
   
 6 «Det er eg som har innsett min konge
          på Sion, mitt heilage fjell.»
          
   
 7 Eg vil kunngjera det Herren har fastsett.
          Han sa til meg: «Du er son min, eg har fødd deg i dag.
          
   
 8 Be meg, så gjev eg deg folka som arv
          og heile jorda i eige.
          
   
 9 Du skal knusa dei med jernstav,
          som ei krukke frå pottemakaren skal du slå dei sund.»
          
   
10 Kongar, ver forstandige!
          lat dykk refsa, de som styrer på jorda.
          
   
11 Ten Herren med ærefrykt,
          gled dykk og skjelv for han!
          
   
12 Kyss jorda, så han ikkje blir harm
          og de går til grunne på vegen.
          For hans vreide kan lett flamma opp.
        
          Sæle er dei som søkjer tilflukt hos han.
Note: den Herren har salva: kongen i Israel, her skildra som frelsarkonge. Jf. 1 Sam 10,1. ▶Messias.
Sal 2,7 viser til 2 Sam 7,14, Sal 89,27f, Apg 13,33, Hebr 1,5, Hebr 5,5
Note: det Herren har fastsett: kanskje eit ord frå Gud til kongen på kroningsdagen. Jf. 2 Kong 11,12.
Forrige kapittelNeste kapittel

06. desember 2021

Dagens bibelord

Salmane 65,10–14

Les i nettbibelen

10Du gjestar jorda og lèt henne drikka djupt, du gjer henne overdådig rik. Guds bekk er full av vatn, du sørgjer for kornet, ja, såleis sørgjer du for henne. 11Du vatnar fòrene, jamnar plogveltene, med regnskurer gjer du jorda mjuk, du velsignar hennar grøde. ... Vis hele teksten

10Du gjestar jorda og lèt henne drikka djupt, du gjer henne overdådig rik. Guds bekk er full av vatn, du sørgjer for kornet, ja, såleis sørgjer du for henne. 11Du vatnar fòrene, jamnar plogveltene, med regnskurer gjer du jorda mjuk, du velsignar hennar grøde. 12Du kronar året med dine gode gåver, spora dine flyt over av rikdom, 13beita i øydemarka flyt over, haugane smykkar seg med jubel. 14Markene kler seg med sauer, dalane sveiper seg i korn. Dei ropar av glede, dei syng.