Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
21Til korleiaren. Ein salme av David.
          
   
 2 Herre! Kongen gler seg over di makt.
          Høgt jublar han over di frelse.
          
   
 3 Det hans hjarte ønskte, har du gjeve han,
          du har ikkje nekta han det hans lepper bad om.
          
   
 4 Du møter og velsignar han med det som godt er,
          og set ei krone av reint gull på hans hovud.
          
   
 5 Han bad deg om liv,
          du gav han levedagar som aldri tek slutt.
          
   
 6 Stor er hans ære, for du frelser han,
          høgd og herlegdom gjev du han.
          
   
 7 Frå deg får han evig velsigning,
          du fyller han med fryd når du er nær.
          
   
 8 For kongen set si lit til Herren.
          Han vaklar ikkje, for Den høgste er trufast.
          
   
 9 Di hand skal nå alle dine fiendar,
          di høgre hand skal nå dei som hatar deg.
          
   
10 Du gjer dei til ein logande omn når du syner deg.
           Herren skal sluka dei i sin vreide
          og elden eta dei opp.
          
   
11 Deira frukt skal du rydda ut frå jorda,
          deira ætt blant menneskeborna.
          
   
12 Når dei legg vonde planar mot deg
          og tenkjer på svik,
          skal dei ikkje lukkast.
          
   
13 Du får dei til å rømma,
          du spenner bogen mot dei.
          
   
14 Ver opphøgd, Herre, i di makt!
          Vi vil spela og syngja om dine storverk.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

28. mars 2023

Dagens bibelord

Sakarja 9,9–10

Les i nettbibelen

9Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. ... Vis hele teksten

9Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. 10Jeg skal gjøre ende på vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, krigsbuen skal brytes i stykker. Han skal forkynne fred for folkeslagene, hans velde skal nå fra hav til hav, fra Storelven til jordens ender.

Dagens bibelord

Sakarja 9,9–10

Les i nettbibelen

9Bryt ut i jubel, dotter Sion! Rop av glede, dotter Jerusalem! Sjå, kongen din kjem til deg, rettferdig og rik på siger, fattig er han og rid på eit esel, på ein eselfole. ... Vis hele teksten

9Bryt ut i jubel, dotter Sion! Rop av glede, dotter Jerusalem! Sjå, kongen din kjem til deg, rettferdig og rik på siger, fattig er han og rid på eit esel, på ein eselfole. 10Eg vil rydda ut vognene i Efraim og hestane i Jerusalem, stridsbogen skal brytast sund. Han skal tala fred for folkeslaga, hans velde skal nå frå hav til hav, frå Storelva til endane av jorda.

Dagens bibelord

Sakarja 9,9–10

Les i nettbibelen

9Čuorvvo ilus, nieida Sion, ávvut sakka, nieida Jerusalem! Geahča, du gonagas boahtá. Son lea vanhurskkis ja buktá bestojumi, son lea vuollegaš, son riide áseniin, nuorra ásenoriin. ... Vis hele teksten

9Čuorvvo ilus, nieida Sion, ávvut sakka, nieida Jerusalem! Geahča, du gonagas boahtá. Son lea vanhurskkis ja buktá bestojumi, son lea vuollegaš, son riide áseniin, nuorra ásenoriin. 10Son duššada soahtevovnnaid Efraimis ja heasttaid Jerusalemis, son doadjá soahtedávggiid. Son gulaha álbmogiidda ráfi, su váldi ollá mearas merrii, Eufrata rájes gitta máilmmi ravddaid rádjái.