Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
26Av David.
        
          Gjev meg min rett, Herre!
          For eg har gått fram utan skuld.
          Eg set mi lit til Herren og vaklar ikkje.
          
   
 2 Prøv meg, Herre, gransk meg nøye,
          prøv hjarte og nyrer som med eld!
          
   
 3 For di miskunn har eg hatt for auge,
          eg har ferdast i di sanning.
          
   
 4 Eg set meg ikkje med løgnarar
          og går ikkje inn til falske folk.
          
   
 5 Eg hatar forsamlinga av valdsmenn
          og sit ikkje saman med lovlause.
          
   
 6 Eg vaskar mine hender i uskuld, Herre,
          så eg kan gå omkring ditt altar
          
   
 7 medan eg lèt mi lovsongsrøyst lyda
          og fortel om alle dine under.
          
   
 8 Herre, eg elskar din bustad,
          staden der din herlegdom bur.
          
   
 9 Riv meg ikkje bort med syndarar
          så eg mistar livet saman med drapsmenn.
          
   
10 Dei har udåd i hendene,
          høgre hand er full av stikkpengar.
          
   
11 Men eg fer fram utan skuld.
          Løys meg ut og ver meg nådig!
          
   
12 Min fot står på jamn grunn.
          Der folk samlast, skal eg velsigna Herren.
< Forrige kapittelNeste kapittel >