Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
26Av David.
        
          Gjev meg min rett, Herre!
          For eg har gått fram utan skuld.
          Eg set mi lit til Herren og vaklar ikkje.
          
   
 2 Prøv meg, Herre, gransk meg nøye,
          prøv hjarte og nyrer som med eld!
          
   
 3 For di miskunn har eg hatt for auge,
          eg har ferdast i di sanning.
          
   
 4 Eg set meg ikkje med løgnarar
          og går ikkje inn til falske folk.
          
   
 5 Eg hatar forsamlinga av valdsmenn
          og sit ikkje saman med lovlause.
          
   
 6 Eg vaskar mine hender i uskuld, Herre,
          så eg kan gå omkring ditt altar
          
   
 7 medan eg lèt mi lovsongsrøyst lyda
          og fortel om alle dine under.
          
   
 8 Herre, eg elskar din bustad,
          staden der din herlegdom bur.
          
   
 9 Riv meg ikkje bort med syndarar
          så eg mistar livet saman med drapsmenn.
          
   
10 Dei har udåd i hendene,
          høgre hand er full av stikkpengar.
          
   
11 Men eg fer fram utan skuld.
          Løys meg ut og ver meg nådig!
          
   
12 Min fot står på jamn grunn.
          Der folk samlast, skal eg velsigna Herren.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. ... Vis hele teksten

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.