Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
33Rop av fryd for Herren,
          de rettferdige!
          Det er rett at dei rettskafne
          syng lovsong.
          
   
 2 Pris Herren til lyre,
          spel for han på tistrengja harpe!
          
   
 3 Syng ein ny song for han,
          spel vakkert og rop med jubel!
          
   
 4 For Herrens ord er sant,
          alt han gjer, kan ein lita på.
          
   
 5 Han elskar rettferd og rett,
          jorda er full av Herrens miskunn.
          
   
 6 Ved Herrens ord vart himmelen skapt,
          heile himmelhæren ved pusten frå hans munn.
          
   
 7 Han samla havvatnet som i eit kar,
          la havsens djup i forråd.
          
   
 8 Heile verda må frykta Herren,
          alle som bur på jorda, må skjelva for han.
          
   
 9 Han tala, og det skjedde,
          han baud, og det stod der.
          
   
10 Herren skiplar rådet folka legg,
          bryt planane folkeslag tenkjer ut.
          
   
11 Herrens råd står fast for alltid,
          hans hjartans planar frå slekt til slekt.
          
   
12 Sælt er det folk som har Herren til Gud,
          det folk han har valt til sin eigedom!
          
   
13 Herren skodar ned frå himmelen,
          han ser alle menneske.
          
   
14 Frå sin bustad ser han ned
          på alle som bur på jorda.
          
   
15 Han har forma deira hjarte,
          alle deira gjerningar kjenner han.
          
   
16 Kongen blir ikkje redda av stor styrke,
          stridsmannen blir ikkje berga av stor kraft.
          
   
17 Hesten gjev falske voner om hjelp,
          med sin store styrke bergar han ingen.
          
   
18 Men Herrens auge kviler på dei
          som fryktar han og ventar på hans miskunn,
          
   
19 så han kan fria dei frå døden
          og halda dei i live gjennom hungersnaud.
          
   
20 Vår sjel ventar på Herren;
          han er vår hjelp og vårt skjold.
          
   
21 Vårt hjarte gleder seg i han,
          vi set vår lit til hans heilage namn.
          
   
22 Lat di miskunn vera over oss, Herre!
          Det er deg vi ventar på.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.