Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
37Av David.
        
          א Bli ikkje sint på valdsmenn,
          misunn ikkje dei som gjer urett!
          
   
 2 Som graset visnar dei fort,
          som grøne groen tørkar dei ut.
          
   
 3 ב Set di lit til Herren og gjer det gode.
          Bu i landet og ta vare på truskap!
          
   
 4 Ha di lyst og glede i Herren,
          så gjev han deg alt ditt hjarte bed om!
          
   
 5 ג Legg din veg i Herrens hand!
          Set di lit til han, så grip han inn.
          
   
 6 Han lèt di rettferd stiga opp som lyset,
          din rett som høglys dag.
          
   
 7 ד Ver still for Herren og vent på han!
          Harmast ikkje over den som lukkast med sin veg,
          den som set i verk vonde planar!
          
   
 8 ה Gjev slepp på vreiden, lat harmen liggja!
          Bli ikkje arg, det fører til det vonde.
          
   
 9 For valdsmenn skal ryddast ut,
          men dei som ventar på Herren, skal arva landet.
          
   
10 ו Om ei lita stund er den lovlause borte.
          Ser du etter han der han var, er han ikkje der.
          
   
11 Men dei hjelpelause skal arva landet
          og gleda seg over varig fred.
          
   
12 ז Den urettferdige legg vonde planar mot den rettferdige
          og skjer tenner mot han.
          
   
13 Herren ler av han,
          for han ser at hans dag skal koma.
          
   
14 ח Dei lovlause dreg sverdet og spenner bogen.
          Dei vil fella den hjelpelause og fattige,
          slakta ned den som går på rett veg.
          
   
15 Sverdet skal råka deira eige hjarte,
          og bogane skal brytast sund.
          
   
16 ט Det vesle den rettferdige eig,
          er betre enn den store rikdomen til dei urettferdige.
          
   
17 For armane på dei urettferdige skal brytast,
          men Herren held oppe dei rettferdige.
          
   
18 י Herren kjenner dagane til dei heilhjarta,
          deira arv skal vara til evig tid.
          
   
19 Dei blir ikkje til skamme i vonde tider,
          når det er hungersnaud, får dei eta seg mette.
          
   
20 כ Men dei lovlause går til grunne.
           Herrens fiendar blir borte som blomeprakta på marka,
          dei kverv som røyk.
          
   
21 ל Den urettferdige låner og gjev ikkje att,
          den rettferdige er miskunnsam og gåvmild.
          
   
22 Dei Herren velsignar, skal arva landet,
          dei han forbannar, skal ryddast ut.
          
   
23 מ Herren gjer mannens steg faste
          og gleder seg over hans veg.
          
   
24 Om han fell, går han ikkje over ende,
          for Herren held hans hand.
          
   
25 נ Ung har eg vore, no er eg gammal,
          aldri har eg sett ein rettferdig forlaten
          eller hans born be om brød.
          
   
26 Han er alltid miskunnsam og låner ut,
          hans born blir ei velsigning.
          
   
27 ס Vend deg bort frå det vonde og gjer det gode,
          så skal du bu trygt for alltid.
          
   
28 For Herren elskar det som er rett,
          han forlèt ikkje sine trugne.
        
          ע Dei blir haldne oppe til evig tid,
          men borna til dei urettferdige blir utrydda.
          
   
29 Dei rettferdige skal arva landet
          og alltid få bu i det.
          
   
30 פ I munnen til den rettferdige er det visdom,
          hans tunge talar rett.
          
   
31 Guds lov er i hans hjarte.
          Hans fot skal aldri vakla.
          
   
32 צ Den urettferdige vaktar på den rettferdige
          og prøver å ta hans liv.
          
   
33 Herren overgjev han ikkje i den urettferdiges hand
          og dømmer han ikkje skuldig i retten.
          
   
34 ק Vent på Herren og hald deg til hans veg!
          Han lyfter deg opp så du arvar landet.
          Du får sjå at dei lovlause blir utrydda.
          
   
35 ר Eg såg ein lovlaus valdsmann.
          Han briska seg som ein frodig seder.
          
   
36 Sidan kom eg framom, då var han borte!
          Eg leita, han var ikkje å finna.
          
   
37 ש Legg merke til den heilhjarta!
          Sjå på den rettskafne!
          Det er framtid for den som skaper fred.
          
   
38 Men brotsmenn blir utrydda alle som ein,
          dei lovlause får si framtid hoggen av.
          
   
39 ת Dei rettferdige får si hjelp frå Herren,
          han er deira vern i tider med trengsle.
          
   
40 Herren hjelper dei og friar dei ut.
          Han friar dei frå dei urettferdige og frelser dei,
          for dei søkjer tilflukt hos han.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. juni 2023

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 1,6–8

Les i nettbibelen

6Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» 7Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. ... Vis hele teksten

6Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» 7Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. 8Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»

Dagens bibelord

Apostelgjerningane 1,6–8

Les i nettbibelen

6Medan dei var samla, spurde dei han: «Herre, er tida komen då du vil reisa opp att riket for Israel?» 7Han svara: «Det er ikkje gjeve dykk å kjenna tider og stunder som Far har fastsett av si eiga makt. ... Vis hele teksten

6Medan dei var samla, spurde dei han: «Herre, er tida komen då du vil reisa opp att riket for Israel?» 7Han svara: «Det er ikkje gjeve dykk å kjenna tider og stunder som Far har fastsett av si eiga makt. 8Men de skal få kraft når Den heilage ande kjem over dykk, og de skal vera mine vitne i Jerusalem og heile Judea, i Samaria og heilt til enden av jorda.»

Dagens bibelord

Apostelgjerningane 1,6–8

Les i nettbibelen

6Dalle dat geat ledje čoahkis, jerre sus: “Hearrá, leago dál boahtán dat áigi go don ráhkadat ođđasis Israela riikka?” 7Son vástidii: “Ii leat din ášši diehtit áiggiid iige bottuid maid Áhčči iežas válddiin lea mearridan. ... Vis hele teksten

6Dalle dat geat ledje čoahkis, jerre sus: “Hearrá, leago dál boahtán dat áigi go don ráhkadat ođđasis Israela riikka?” 7Son vástidii: “Ii leat din ášši diehtit áiggiid iige bottuid maid Áhčči iežas válddiin lea mearridan. 8Muhto dii oažžubehtet fámu go Bassi Vuoigŋa boahtá didjiide, ja dii lehpet mu duođašteaddjit Jerusalemis, oppa Judeas ja Samarias ja gitta eatnama ravddaid rádjái.”