Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
4Til korleiaren. Med strengespel. Ein salme av David.
          
   
 2 Svar meg når eg ropar,
          du min rettferds Gud!
          Du viser meg ein veg ut av nauda.
          Ver meg nådig og høyr mi bøn!
          
   
 3 De menneske, kor lenge
          skal mi ære krenkjast?
          Kor lenge skal de elska det som er tomt
          og jaga etter løgn?
          
   
 4 Vit at Herren gjer under
          for den som er trufast mot han.
           Herren høyrer når eg ropar til han.
          
   
 5 Skjelv for han og synd ikkje meir.
          Sei til dykk sjølve når de går til ro: «Ver stille!»
          
   
 6 Ber fram rette offer
          og set dykkar lit til Herren!
          
   
 7 Mange seier:
          Kven kan gje oss lukke?
          Lat lyset frå ditt andlet
          skina over oss, Herre!
          
   
 8 Du gjev meg større glede i hjartet
          enn andre får av mengder med korn og vin.
          
   
 9 I fred vil eg leggja meg ned og sova.
          For du, Herre, berre du
          lèt meg kvila trygt.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.