Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
41Til korleiaren. Ein salme av David.
          
   
 2 Sæl er den som har omsorg for dei veike.
          På ulukkedagen friar Herren han ut.
          
   
 3 Herren vernar han og held han i live.
          lukkeleg er han i landet.
          Du overgjev han ikkje til grådige fiendar!
          
   
 4 Herren styrkjer han i sjukdomen;
          du forvandlar leiet hans når han er sjuk.
          
   
 5 Men eg seier: « Herre, ver meg nådig;
          læk meg, for eg har synda mot deg!»
          
   
 6 Fienden talar vondt om meg:
          «Når skal han døy og namnet hans gå til grunne?»
          
   
 7 Kjem det ein og ser til meg,
          talar han tomme ord.
          Hjartet hans samlar på det vonde,
          så går han ut og talar om det.
          
   
 8 Alle som hatar meg, kviskrar saman,
          dei legg vonde planar mot meg:
          
   
 9 «Noko vondt har råka han,
          no ligg han der og står aldri meir opp.»
          
   
10 Jamvel venen min som eg leit på,
          han som åt ved mitt bord,
          lyfter hælen mot meg.
          
   
11 Men du, Herre, ver meg nådig og reis meg opp,
          så eg kan gje dei att.
          
   
12 Når fienden ikkje får triumfera over meg,
          veit eg at du har di glede i meg.
          
   
13 Fordi eg er heil, held du meg fast,
          du lèt meg alltid stå for ditt andlet.
          
   
14 Velsigna er Herren, Israels Gud,
          frå æve til æve!
          Amen! Ja, amen!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. ... Vis hele teksten

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.