Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >

ANDRE BOKA (Salme 42–72) 42
    Til korleiaren. Ein læresalme. Av Korah-songarane.
          
   
 2 Som hjorten lengtar etter bekker med vatn,
          lengtar mi sjel etter deg, min Gud.
          
   
 3 Mi sjel tørstar etter Gud,
          etter den levande Gud.
          Når skal eg få koma fram for Guds andlet?
          
   
 4 Tårer er mitt brød dag og natt.
          Dagen lang spør dei meg:
          «Kvar er din Gud?»
          
   
 5 Dette minnest eg,
          min lengsel vell fram:
          Til Guds hus vandra eg i festskaren
          med jubelrop og lovsong
          – ein pilegrimsskare i fest.
          
   
 6 Kvifor er du sorgtyngd, mi sjel,
          kvifor er du uroleg?
          Eg vil venta på Gud!
          Endå ein gong skal eg prisa han,
          min frelsar og min Gud.
          
   
 7 Eg er sorgtyngd,
          difor går min tanke til deg
          frå Jordan- og Hermonlandet,
          frå berget Misár.
          
   
 8 Djup ropar til djup
          når dine fossar durar.
          Alle dine bølgjer og brot
          slår over meg.
          
   
 9 Herren sender si miskunn om dagen,
          songen hans er hos meg om natta,
          ei bøn til mitt livs Gud.
          
   
10 Eg seier til Gud, mitt berg:
          «Kvifor har du gløymt meg,
          kvifor må eg gå og sørgja
          medan fienden plagar meg?»
          
   
11 Mine fiendars hån går gjennom merg og bein.
          Dagen lang spør dei meg: «Kvar er din Gud?»
          
   
12 Kvifor er du sorgtyngd, mi sjel,
          kvifor er du uroleg?
          Eg vil venta på Gud!
          Endå ein gong skal eg prisa han,
          min frelsar og min Gud.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

28. mars 2023

Dagens bibelord

Sakarja 9,9–10

Les i nettbibelen

9Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. ... Vis hele teksten

9Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. 10Jeg skal gjøre ende på vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, krigsbuen skal brytes i stykker. Han skal forkynne fred for folkeslagene, hans velde skal nå fra hav til hav, fra Storelven til jordens ender.

Dagens bibelord

Sakarja 9,9–10

Les i nettbibelen

9Bryt ut i jubel, dotter Sion! Rop av glede, dotter Jerusalem! Sjå, kongen din kjem til deg, rettferdig og rik på siger, fattig er han og rid på eit esel, på ein eselfole. ... Vis hele teksten

9Bryt ut i jubel, dotter Sion! Rop av glede, dotter Jerusalem! Sjå, kongen din kjem til deg, rettferdig og rik på siger, fattig er han og rid på eit esel, på ein eselfole. 10Eg vil rydda ut vognene i Efraim og hestane i Jerusalem, stridsbogen skal brytast sund. Han skal tala fred for folkeslaga, hans velde skal nå frå hav til hav, frå Storelva til endane av jorda.

Dagens bibelord

Sakarja 9,9–10

Les i nettbibelen

9Čuorvvo ilus, nieida Sion, ávvut sakka, nieida Jerusalem! Geahča, du gonagas boahtá. Son lea vanhurskkis ja buktá bestojumi, son lea vuollegaš, son riide áseniin, nuorra ásenoriin. ... Vis hele teksten

9Čuorvvo ilus, nieida Sion, ávvut sakka, nieida Jerusalem! Geahča, du gonagas boahtá. Son lea vanhurskkis ja buktá bestojumi, son lea vuollegaš, son riide áseniin, nuorra ásenoriin. 10Son duššada soahtevovnnaid Efraimis ja heasttaid Jerusalemis, son doadjá soahtedávggiid. Son gulaha álbmogiidda ráfi, su váldi ollá mearas merrii, Eufrata rájes gitta máilmmi ravddaid rádjái.