Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
44Til korleiaren. Av Korah-songarane. Ein læresalme.
          
   
 2 Gud, vi har høyrt det med eigne øyre,
          våre fedrar har fortalt oss
          om gjerninga du gjorde i deira tid,
          i gamle dagar.
          
   
 3 Med di hand dreiv du folkeslag ut,
          men du planta våre fedrar;
          du fór ille med folka,
          men lét våre fedrar fara fritt.
          
   
 4 Dei tok ikkje landet ved sverd.
          Deira eigen arm gav ingen siger,
          det var di høgre hand og din arm
          og lyset frå ditt andlet,
          for du hadde dei kjær.
          
   
 5 Berre du er min konge og Gud,
          som byd at Jakob skal bergast.
          
   
 6 Ved deg støyter vi fienden ned,
          ved ditt namn trakkar vi på dei som står oss imot.
          
   
 7 For eg set ikkje mi lit til bogen,
          det er ikkje sverdet som bergar meg.
          
   
 8 Nei, du har frelst oss frå fienden,
          dei som hatar oss, gjorde du til skamme.
          
   
 9 Vi frydar oss alltid i Gud,
          vi prisar ditt namn til evig tid.
          
   
10 Likevel har du støytt oss bort og ført skam over oss,
          du drog ikkje ut med våre hærar.
          
   
11 Du lét oss vika tilbake for fienden,
          dei som hata oss, rana til seg hærfang.
          
   
12 Du har gjort oss til slaktefe
          og spreidd oss mellom folka.
          
   
13 Du har selt ditt folk til spottpris,
          du tok ikkje stor betaling.
          
   
14 Du har gjort oss til spott for våre grannar,
          til hån for dei som bur ikring oss.
          
   
15 Du har gjort oss til eit ordtak mellom folka,
          du lèt folkeslag rista på hovudet av oss.
          
   
16 Dagen lang er mi vanære framfor meg,
          andletet er dekt av skam
          
   
17 under ropa frå dei som håner og spottar,
          ved synet av fienden og hemnaren.
          
   
18 Alt dette har kome over oss
          endå vi ikkje har gløymt deg
          og ikkje svike di pakt.
          
   
19 Vårt hjarte har ikkje vendt seg bort,
          våre steg har ikkje bøygd av frå din veg.
          
   
20 Likevel har du knust oss der sjakalar bur,
          og lagt dødsskuggen over oss.
          
   
21 Om vi gløymde vår Guds namn
          og lyfte våre hender til ein framand gud,
          
   
22 så ville vel Gud ha funne det ut,
          han som kjenner dei løynde tankane i hjartet?
          
   
23 Men for di skuld blir vi drepne dagen lang,
          vi blir rekna som slaktesauer.
          
   
24 Reis deg! Kvifor søv du, Herre?
          Vakna, støyt oss ikkje bort for alltid!
          
   
25 Kvifor løyner du ditt andlet,
          kvifor gløymer du vår naud og trengsle?
          
   
26 Vi søkk ned i støvet,
          vi ligg pressa mot jorda.
          
   
27 Reis deg og hjelp oss,
          fri oss ut i di miskunn!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. ... Vis hele teksten

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.