Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sálmmaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Sálbma 46
46Koarrajođiheaddjái. Korahlaččaid sálbma. “Alamota” mielde.
          
   
 2 Ipmil lea min dorvu
          ja gievravuohta,
          min veahkki buot áŧestusain.
          
   
 3 Danne mii eat bala
          vaikko eanan doarggistivččii,
          vaikko várit lihkastivčče
          meara čiekŋalasas,
          
   
 4 vaikko bárut šávašedje
          ja máraidivčče,
          vaikko várit doarggistivčče
          boršu mearas.
          
   
 5 Eatnu ja dan jogažat
          illudahttet Ipmila gávpoga,
          Alimusa bassi ássansaji.
          
   
 6 Ipmil lea gasku dan gávpoga,
          gávpot ii lihkas.
          Ipmil veahkeha dan
          go iđedisguovssu badjána.
          
   
 7 Álbmogat máraidit,
          riikkat suibbodit,
          eanan doarggista
          go son diktá jienas jupmat.
          
   
 8 Hearrá, Almmiveagaid Ipmil,
          lea minguin,
          Jakoba Ipmil lea
          min nana ladni.
          
   
 9 Bohtet geahččat maid
          Hearrá lea dahkan,
          su balddihahtti daguid
          eatnama alde.
          
   
10 Son loahpaha sođiid oppa máilmmis,
          son doadjá dávggiid,
          cuvke sáittiid ja buolláha galbbaid.
          
   
11 “Bisánehket ja dovddiidehket
          ahte mun lean Ipmil,
          alit go buot álbmogat,
          alimus eatnama alde.”
          
   
12 Hearrá, Almmiveagaid Ipmil,
          lea minguin,
          Jakoba Ipmil lea
          min nana ladni.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.