Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
46Til korleiaren. Av Korah-songarane. Etter «Alamot». Ein song.
          
   
 2 Gud er vår tilflukt og styrke,
          ei hjelp i naud og alltid nær.
          
   
 3 Difor reddast vi ikkje når jorda skakar,
          når fjella vaklar i havsens djup.
          
   
 4 Vatnet buldrar og brusar,
          fjella skjelv når havet reiser seg.
          
   
 5 Det finst ei elv
          med bekker som gleder Guds by,
          den mest heilage bustaden til Den høgste.
          
   
 6 Gud er midt i han,
          byen kan ikkje vakla.
          Gud hjelper han når morgonen gryr.
          
   
 7 Folkeslag buldra, rike vakla,
          han lét røysta ljoma, jorda skalv.
          
   
 8 Herren Sebaot er med oss,
          Jakobs Gud er vår faste borg.
          
   
 9 Kom og sjå alt Herren har gjort,
          han som gjer skremmande ting på jorda!
          
   
10 Han gjer slutt på krig over heile jorda,
          han bryt bogar sund, høgg spyda av,
          han set eld på vogner.
          
   
11 Hald opp! Kjenn at eg er Gud.
          Eg er opphøgd over folkeslag,
          opphøgd på jorda.
          
   
12 Herren Sebaot er med oss,
          Jakobs Gud er vår faste borg.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. ... Vis hele teksten

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.