Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
47Til korleiaren. Av Korah-songarane. Ein salme.
          
   
 2 Klapp i hendene, alle folk,
          lyft jubelrop til Gud!
          
   
 3 For Herren, Den høgste, er verd å frykta,
          ein stor konge over heile jorda.
          
   
 4 Han legg folkeslag under oss,
          folk legg han under våre føter.
          
   
 5 Han vel ut eit land for oss,
          ein stolt arv for Jakob, som han elskar.
          
   
 6 Gud stig opp til jubelrop,
           Herren stig opp medan horna gjallar.
          
   
 7 Syng for Gud, ja, syng og spel,
          syng og spel for vår konge!
          
   
 8 For Gud er konge over heile jorda.
          Syng ein song som gjer vis!
          
   
 9 Gud er konge over folka,
          Gud har sett seg på si heilage trone.
          
   
10 Fyrstane over folka samlast,
          krigsfolket til Abrahams Gud.
          For skjolda på jorda høyrer Gud til,
          han er opphøgd over alle.
< Forrige kapittelNeste kapittel >