Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sálmmaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Sálbma 48
48Lávlla. Korahlaččaid sálbma.
          
   
 2 Stuoris lea Hearrá,
          sakka rámiduvvon
          iežas gávpogis, bassi váristis.
          
   
 3 Dat badjána čáppisin,
          oppa máilmmi ávvun,
          Sionvárri, Ipmila várri,
          stuorra gonagasa gávpot.
          
   
 4 Ipmil ássá gávpoga ladniin,
          son lea dan nana suodji.
          
   
 5 Gonagasat čoagganedje,
          sii fallehedje oktan veahkan.
          
   
 6 Sii geahčastedje ja suorganedje,
          sii hirpmástuvve ja báhtaredje.
          
   
 7 Sii dohppehalle ballui
          nugo riegádahtti nisson
          dohppehallá ávttaide,
          
   
 8 sii ledje dego Taršiš-skiippat
          go nuortariđđu cuvke daid.
          
   
 9 Maid mii leimmet gullan,
          dan mii leat oaidnán
          Hearrá, Almmiveagaid Ipmila,
          gávpogis:
          Ipmil diktá dan bissut agálaččat.
          
   
10 Ipmil, mii guorahallat
          du árbmugas daguid
          du bassi tempelis.
          
   
11 Ipmil, du namma máidnojuvvo,
          dat rámiduvvo
          gitta eatnama ravddaid rádjái.
          Du olgeš gieđa dievva lea
          vuoigatlašvuohta.
          
   
12 Sionvárri ávvuda,
          Juda gávpogat illudit
          du duomuid dihte.
          
   
13 Vulget, mannet Siona birra,
          lohket dan toartnaid,
          
   
14 gehččet dan muvrraid,
          mannet dan ladniid čađa.
          Muitalehket boahtti buolvvaide:
          
   
15 Dákkár lea Ipmil,
          min Ipmil agálaš áigái.
          Son láide min álo.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.