Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
48Ein song. Ein salme. Av Korah-songarane.
          
   
 2 Stor er Herren
          og verdig lov og pris
          i vår Guds by, på hans heilage fjell.
          
   
 3 Fagert og høgt,
          ei glede for heile jorda
          er Sion-fjellet lengst i nord,
          den store kongens by.
          
   
 4 I byens borger gjev Gud seg til kjenne,
          han er vårt vern.
          
   
 5 For kongane slo seg saman
          og drog fram i fylking.
          
   
 6 Dei såg opp og vart skremde,
          dei rømde i redsle.
          
   
 7 Redsle kom over dei så dei skalv,
          rier som hos ei fødande kvinne,
          
   
 8 som når austavind
          knuser Tarsis-skip.
          
   
 9 Det vi før høyrde, har vi no sett
          i byen til Herren Sebaot,
          i byen til vår Gud.
          Gud held han oppe til evig tid.
          
   
10 I ditt tempel, Gud,
          tenkjer vi på di miskunn.
          
   
11 Gud, der ditt namn er kjent,
          får du lovsong,
          heilt til endane av jorda.
          Di høgre hand er full av rettferd.
          
   
12 Sion-fjellet skal gleda seg
          og Judas døtrer jubla
          over dine dommar.
          
   
13 Gå rundt Sion, gå heilt omkring,
          tel tårna i byen,
          
   
14 legg merke til vollane,
          gå gjennom borgene.
          Fortel så til den slekta som kjem:
          
   
15 Slik er Gud, vår Gud for evig.
          Han skal føra oss ut over døden.
< Forrige kapittelNeste kapittel >