Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
49Til korleiaren. Av Korah-songarane. Ein salme.
          
   
 2 Høyr dette, alle folk,
          lyd etter, alle som bur i verda,
          
   
 3 høg og låg, rik og fattig!
          
   
 4 Min munn talar visdom,
          det hjartet tenkjer, er forstand.
          
   
 5 Eg vil venda mitt øyre til visdomsord,
          tyda mi gåte til klangen frå lyra.
          
   
 6 Kvifor frykta i vonde dagar,
          når eg blir kringsett av svikarars vondskap?
          
   
 7 Dei set si lit til sitt gods
          og skryter av sin store rikdom.
          
   
 8 Ingen kan kjøpa fri ein bror,
          ingen kan gje Gud løysepengar for han.
          
   
 9 Det er kostbart å kjøpa livet hans fri,
          det må ein gje opp for alltid.
          
   
10 Kunne han vel leva evig
          og aldri sjå grava?
          
   
11 Sjølv vismenn døyr, det kan alle sjå,
          med dårar og uforstandige går dei til grunne.
          Dei etterlèt sitt gods til andre.
          
   
12 Grava blir deira heim for evig,
          ein bustad frå slekt til slekt,
          dei som samla seg jord i sitt eige namn.
          
   
13 Med all si prakt
          kan mennesket ikkje vara.
          Det liknar dyra som må døy.
          
   
14 Slik går det med dei som lit på seg sjølve,
          og med dei som følgjer etter
          og gleder seg over deira ord.
          
   
15 Som sauer fer dei til dødsriket,
          døden er deira gjetar.
          Dei rettskafne skal herska over dei
          når morgonen renn.
          Deira skapnad tærest bort,
          i dødsriket skal dei ha sin bustad.
          
   
16 Men Gud vil kjøpa meg fri frå dødsrikets grep,
          for han vil ta meg til seg.
          
   
17 Ver ikkje redd når nokon blir rik,
          når velstanden aukar i hans hus.
          
   
18 For når han døyr,
          får han ingenting med,
          velstanden følgjer han ikkje i grava.
          
   
19 Han prisar seg lukkeleg her i livet:
          «Folk rosar deg, for du gjer det godt.»
          
   
20 Likevel går han til sine fedrar,
          til dei som aldri meir får sjå lys.
          
   
21 Med all si prakt
          kan mennesket ikkje forstå,
          det er likt dyra som må døy.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. desember 2022

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? ... Vis hele teksten

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 25Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i praktfulle klær og lever i luksus, bor i slott. 26Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 27Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 28Jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? ... Vis hele teksten

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? 25Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann kledd i fine klede? Dei som er staseleg kledde og lever i overflod, held til i slotta sine. 26Men kva gjekk de ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet! 27Det er om han dette står skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 28Eg seier dykk: Ingen av dei som er fødde av kvinner, er større enn Johannes. Men sjølv den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? ... Vis hele teksten

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? 25Vai maid dii vulggiidet oaidnit? Čábbát gárvodan olbmágo? Dat geat gárvodit hearvás biktasiid ja ellet badjelmearálašvuođas, ásset šloahtain. 26Maid dii vulggiidet oaidnit? Profehtago? Profehta fal, ja mun cealkkán didjiide: Son lea eambbo go profehta. 27Son lea dat gean birra lea čállojuvvon: Mun vuolggahan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 28Mun cealkkán didjiide: Ii oktage gii lea riegádan nissonis, leat stuorit go Johannes, muhto buot uhcimusge Ipmila riikkas lea stuorit go son.