Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
50Ein salme av Asaf.
        
          Gud over gudar talar,
           Herren ropar til jorda
          der sol går opp og der sol går ned.
          
   
 2 Frå Sion, det fullkome vakre,
          strålar Gud fram.
          
   
 3 Vår Gud kjem, han teier ikkje.
          Framfor han går ein øydande eld,
          kring han stormar det sterkt.
          
   
 4 Han kallar på himmelen der oppe
          og på jorda, for han vil dømma sitt folk.
          
   
 5 Samla mine trugne hos meg,
          dei som med offer
          har gjort pakt med meg.
          
   
 6 Himmelen forkynner hans rettferd,
          Han er ein Gud som dømmer.
          
   
 7 Høyr, mitt folk, eg vil tala,
          Israel, eg vil vitna mot deg.
          Eg er Gud, din Gud.
          
   
 8 Det er ikkje for dine slaktoffer eg viser deg til rette,
          dine brennoffer er alltid framfor meg.
          
   
 9 Men eg tek ikkje oksar frå ditt hus
          eller bukkar frå dine kveer.
          
   
10 For alt viltet i skogen er mitt,
          dyra på dei tusen fjell.
          
   
11 Eg kjenner alle fuglar i fjellet,
          krypet på marka høyrer meg til.
          
   
12 Var eg svolten, sa eg det ikkje til deg,
          for jorda og det som fyller henne, høyrer meg til.
          
   
13 Skulle eg eta kjøt av oksar
          eller drikka blod av bukkar?
          
   
14 Du skal ofra lovsong til Gud,
          oppfylla dine lovnader til Den høgste!
          
   
15 Kall på meg den dagen du er i naud,
          så vil eg fria deg ut, og du skal gje meg ære.
          
   
16 Men til den lovlause seier Gud:
          Kvifor står du og ramsar opp mine bod
          og tek mi pakt i din munn?
          
   
17 Du har jo hata formaning
          og kasta mine ord bak deg.
          
   
18 Ser du ein tjuv, slår du følgje med han,
          med ekteskapsbrytarar held du lag.
          
   
19 Du slepper munnen laus i vondskap,
          med tunga spinn du svik.
          
   
20 Du sit og talar mot bror din,
          son til mor di skitnar du til.
          
   
21 Dette gjorde du, og eg tagde.
          Du tenkte eg var nett som du.
          Men eg skal visa deg til rette,
          stilla saka fram for deg.
          
   
22 Forstå dette, de som gløymer Gud!
          Elles riv eg dykk sund,
          og ingen kan berga dykk.
          
   
23 Den som ofrar lovsong, gjev meg ære,
          den som gjer sin veg fast,
          lèt eg sjå Guds frelse.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. desember 2022

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? ... Vis hele teksten

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 25Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i praktfulle klær og lever i luksus, bor i slott. 26Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 27Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 28Jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? ... Vis hele teksten

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? 25Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann kledd i fine klede? Dei som er staseleg kledde og lever i overflod, held til i slotta sine. 26Men kva gjekk de ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet! 27Det er om han dette står skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 28Eg seier dykk: Ingen av dei som er fødde av kvinner, er større enn Johannes. Men sjølv den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? ... Vis hele teksten

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? 25Vai maid dii vulggiidet oaidnit? Čábbát gárvodan olbmágo? Dat geat gárvodit hearvás biktasiid ja ellet badjelmearálašvuođas, ásset šloahtain. 26Maid dii vulggiidet oaidnit? Profehtago? Profehta fal, ja mun cealkkán didjiide: Son lea eambbo go profehta. 27Son lea dat gean birra lea čállojuvvon: Mun vuolggahan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 28Mun cealkkán didjiide: Ii oktage gii lea riegádan nissonis, leat stuorit go Johannes, muhto buot uhcimusge Ipmila riikkas lea stuorit go son.